Donald Tusk Janusz Piechociñski

Warszawa, 04.12.2012. Premier Donald Tusk (P) oraz prezes PSL Janusz Piechociñski (L) podczas wspólnej konferencji prasowej, 4 bm. w Warszawie. Premier Donald Tusk poinformowa³, ¿e Janusz Piechociñski zostanie wicepremierem i ministrem gospodarki w jego rz¹dzie. (ps/cat)
PAP/Pawe³ Supernak

Komentarze

komentarze