Kornel Morawiecki, Zofia Romaszewska, Irena Lasota, Czesław Bielecki, Prof. Piotr Wawrzyk, Mirosław Domińczyk, Witold Gadowski i Paweł Zyzak, autor książki
Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?

Komentarze

komentarze

Innowator przestrzeni internetowej, radiowiec, redaktor naczelny www.62-510.pl ( Grupa Medialna Pressmix )