Operacja Gladio – reaktywacja. Zamachy dokonywane na Zachodzie przez „uchodźców“ przypominają do złudzenia podobne zamachy dokonywane w Europie zachodniej w XX w. przez kilkadziesiąt lat trwania operacji Gladio. Ich celem było wtedy stworzenie napięcia w społeczeństwach Zachodu, atmosfery zagrożenia i niepewności, by mieć pretekst do ograniczenia praw obywatelskich.

Operacja Gladio prowadzona była przez europejskie służby specjalne, pod kontrolą służb amerykańskich, z pomocą włoskiej loży masońskiej P2, kierowanej przez bankiera Licio Gelliego, który finansował zarówno terroryzm neofaszystowski, jak i terror pseudolewicy. (Według planów NATO we Włoszech, Francji, Belgii, Grecji, Portugalii, Luksemburgu, Holandii, Danii, Norwegii, RFN stworzono wtedy odziały partyzanckie na wypadek wojny z blokiem sowieckim, lub próbą przejęcia władzy przez opozycję. Oddziały te dokonały kilkudziesięciu zamachów na posterunki policji, supermarkety itp.).
http://niniwa22.cba.pl/operacja_gladio.htm


Tajne Armie Nato
źródło foto: https://youtu.be/_S5dqVrrlYU

 


 

Komentarze

komentarze