Parlamenty, stanowiące kręgosłup tradycyjnej demokracji panującej dziś na
świecie, są oszukańczą reprezentacją ludu, a systemy przedstawicielskie –
sztucznym rozwiązaniem problemu demokracji. Parlament powstaje na zasadzie
zastępowania ludu. Sama zasada jest w istocie zupełnie niedemokratyczna,
ponieważ demokracja oznacza władzę ludu, a nie rządy sprawowane w jego
imieniu.

PARTIA
Partia jest współczesną dyktaturą, jest nowoczesnym dyktatorskim podmiotem
władzy, gdyż opiera się na zasadzie panowania części nad całością. Stanowi ona
najnowsze – jak do tej pory – narzędzie dyktatury. Ponieważ nie jest jednostką,
nadaje tworzonym przez siebie radom i komitetom oraz prowadzonej przez
swoich członków propagandzie pozory demokracji.

KLASA
Polityczny system klasowy jest tym samym, co polityczny system partyjny,
plemienny czy wyznaniowy. Klasa w identyczny sposób panuje nad
społeczeostwem, jak partia, plemię czy sekta religijna. Podobnie bowiem, jak
partia, plemię i sekta, klasa jest grupą o wspólnych interesach. Powstają one
wtedy, gdy grupę ludzi łączy więź krwi, przekonania, wykształcenie, pozycja
społeczna lub standard życia.

Muammar Kaddafi

 

źródło wolnemedia.net

Komentarze

komentarze