Każda druga sobota maja to Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Dowiedz się, jaka jest historia tego święta, co znaczy samo wyrażenie „sprawiedliwy handel” oraz dlaczego prosta waga wisząca stanowi symbol sprawiedliwości.
Czyje to święto?
Po raz pierwszy obchodzone było 4 maja 2002 roku. Jednak poprzedzały je liczne inicjatywy społeczne, różnego rodzaju akcje przeprowadzane przez pozarządowe organizacje w Europie, a także na świecie. Jedno z takich wydarzeń – Światowy Dzień Sklepów Świata, stał się pierwowzorem święta Sprawiedliwego Handlu. Organizatorem międzynarodowych obchodów jest Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Organization), ale zaangażowane są też liczne fundacje, stowarzyszenia, akcje społeczne oraz indywidualni działacze. Co więcej, idea zatacza coraz szersze kręgi.
Najpierw człowiek, potem zysk
Pod pojęciem Sprawiedliwego Handlu kryje się międzynarodowy ruch społeczny. Ma on na celu wypracowanie w oparciu o ogólnoświatowe standardy nowoczesnego systemu handlu w krajach Globalnego Południa. Zrzesza on producentów, dostawców, spółdzielnie, organizacje, firmy tudzież konsumentów. Jest czymś więcej niż tylko standardem postępowania w biznesie. Gwarantuje pewne istotne wartości, między innymi:

  • o godziwe wynagrodzenie dla producentów
  • o ochronę dzieci przed wykorzystywaniem ich pracy
  • o szacunek w relacjach handlowych
  • o odpowiedzialność w kwestii ochrony środowiska

Głównym propagatorem idei Sprawiedliwego Handlu jest organizacja FAIRTRADE INTERNATIONAL. Jej polski przedstawiciel to założona przy współudziale Polskiej Akcji Humanitarnej Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”.

Prosta waga wisząca – jak zważyć sprawiedliwość?
W kulturach wielu cywilizacji prosta waga wisząca z dwiema szalkami zawieszonymi na końcach, stanowi symbol sprawiedliwości. Starożytni Egipcjanie chętnie wykorzystywali ten motyw, wizualizując scenę sądu ostatecznego. Jednym ze stałych elementów tego wyobrażenia była zawsze waga, z pomocą której odbywał się symboliczny osąd ludzkiego żywota. Prostodźwigniowa waga wisząca została również nieodłącznym atrybutem Temidy, greckiej bogini stojącej na straży prawa i wiecznego porządku.
Waga i jej symbolika
Równoramienna waga wisząca to wynalazek prawie tak stary jak sam handel i ściśle z nim powiązany. Jej działanie oparte jest na żelaznych prawach fizyki. Symbolizuje ponadto, równowagę, harmonię, stabilność, umiarkowanie, wymiar sprawiedliwości, uczciwość oraz równość. Wszystkie te wartości powinny wpisywać się także w model relacji biznesowych. Z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu kwestię tę podnosi Steinberg Systems, producent nowoczesnych urządzeń ważących.
DeNovo
Więcej o wagach Steinberg Systems na stronie http://emaks.pl/wagi/wagi-hakowe.html,

Pressmix 2016

Komentarze

komentarze