UWAGA „AKCJA POSESJA” czyli Mundurowi sprawdzą, czy na ścianach znajdują się tabliczki z numerem domu.

BIZNESOWA AKCJA POSESJA
Brak tabliczki z numerem domu? Będzie mandat!


Państwo na wszystko znajdzie przepis, by żyło się lepiej „BIURWOKRACJI”

Brak realizacji obowiązku stanowi wykroczenie opisane w art. 64 kodeksu wykroczeń, za które grozi mandat karny do 250 złotych.

Obowiązek oznakowania posesji wynika z Ustawy Kodeks wykroczeń a dokładniej z art. 64: „Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany”.

Przepisy NIE obejmują właścicieli mieszkań

WSZYSTKO to, by żyło się lepiej (Urzędnikom LOKALNYM).

Komentarze

komentarze