Słowo wstępne Adolfa Hitlera

9 października 1921 roku, w cztery lata od jej powstania, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza została rozwiązana, a jej działalność zakazana w całej Rzeszy.
1 kwietnia 1924 roku wyrokiem Sądu Ludowego w Monachium zostałem skazany i osadzony w twierdzy Landsberg nad Lechem.
To dało mi po latach nieprzerwanej pracy możliwość przystąpienia do dzieła, którego wielu się domagało, a które ja uważałem za pożyteczne dla ruchu. Tak więc postanowiłem
wyjaśnić w tej książce cele naszego ruchu, a także przedstawić obraz jego rozwoju.

Mein_Kampf_dust_jacket

Z niej będzie się można więcej nauczyć niż z jakiejkolwiek czysto doktrynerskiej rozprawy naukowej. Dało mi to sposobność przedstawienia swojej osobowości na tyle, na ile jest to
potrzebne do zrozumienia idei tej książki i rozwiania sfabrykowanej przez żydowską prasę legendy mojej osoby.
Tą pracą zwracam się nie do obcych, ale do tych stronników ruchu, którzy należą do niego sercem i pragną jego zrozumienia.
Wiem, że ludzi łatwiej można pozyskać słowem mówionym niż pisanym i że każdy wielki ruch na tej ziemi rośnie w siłę dzięki mówcom,
a nie wielkim pisarzom.
Jednakże w celu stworzenia podstaw jakiejś doktryny i jej ujednolicenia wewnętrzne zasady muszą zostać spisane. Może więc ta książka stanie się kamieniem węgielnym naszego ruchu, do którego i ja wniosę swój wkład.

Autor: Adolf Hitler


Mein Kampf (pol. Moja walka) – książka napisana przez Adolfa Hitlera w stylu diatryby podczas jego pobytu w więzieniu w Landsbergu na początku lat dwudziestych XX wieku i opublikowana w 1925 (I część) i 1927 (II część).

Na pierwszej stronie oryginalnego wydania umieszczony jest nekrolog szesnastu zabitych uczestników puczu monachijskiego.

Pod koniec sierpnia 1938 nakład książki wyniósł 4 mln egzemplarzy.

Badacz książki Hitlera, Hermann Hammer, wykazał, że choć kolejne jej wydania nieco się od siebie różniły to najważniejsze zmiany merytoryczne zostały dokonane do 1930 r., zaś późniejsze korekty miały jedynie charakter stylistyczny. Wśród zmian, najistotniejszą, z punktu widzenia ideologii nazistowskiej, była rezygnacja z pojęcia demokracji germańskiej na rzecz zasady wodzostwa.


 

Rozdziały

Część I.
Obrachunek
W domu rodzinnym
Wiedeńskie lata nauki i walki
Monachium
Wojna światowa
Propaganda wojenna
Rewolucja październikowa
Początki mojej działalności politycznej
Niemiecka partia robotnicza
Przyczyny upadku imperium
Pierwszy okres w rozwoju Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej

Część II.
Ruch narodowosocjalistyczny

Światopogląd a partia
Państwo
Obywatele
Osobowość a koncepcja państwa narodowego
Światopogląd a organizacja
Pierwsze dni walki: znaczenie przemówień
Walka z siłami czerwonymi
Silny człowiek jest najmocniejszy, gdy jest sam
Myśli na temat znaczenia i organizacji socjalistycznych robotników
Pozorny federalizm
Propaganda a organizacja
Sprawa związków zawodowych
Powojenna polityka Niemiec w kwestii sojuszy
Polityka wschodnia
Prawo do samoobrony


 

Sytuacja prawna ( WAŻNE )
W 1948 prawa autorskie do Mein Kampf alianci przekazali Krajowi Związkowemu Bawaria na podstawie wyroku sądu w Monachium o konfiskacie mienia należącego do Adolfa Hitlera.

Rząd Bawarii przeciwdziałał rozpowszechnianiu książki poprzez nieudzielanie zgody na wydawanie książki, jak też pozywanie zarówno osób fizycznych, jak i prawnych obracających bądź wydających Mein Kampf z tytułu naruszenia praw autorskich. Jednak od stycznia 2016, do niemieckich sklepów trafi nowe wydanie książki, opatrzone komentarzem naukowym.

31 grudnia 2015 roku, 70 lat po śmierci autora, prawa autorskie do Mein Kampf wygasły,
od 1 stycznia 2016 roku utwór stał się częścią Domeny Publicznejzródło: archive.org

Komentarze

komentarze