Narodowe Centrum Kultury wydawało pieniądze na książki Ryszarda Petru, lidera Nowoczesnej. Zapłaciło też za utworzenie nieistniejącego już działu kultura na portalu NaTemat.pl Tomasza Lisa. Później dziennikarze pisali teksty chwalące osiągnięcia NCK – pisze we „Wprost” Mariusz Kowalewski, odsłaniając inne mechanizmy współpracy NCK z liderem Partiii Nowoczesna.pl.

O odpowiedź poprosiliśmy lidera partii  Ryszarda Petru. Prezentujemy otrzymane oświadczenie:

Warszawa, 07.12.2015r.
W związku z publikacją tygodnika Wprost oświadczam, że:
Po pierwsze, podpisałem trzy umowy wydawnicze z Narodowym Centrum Kultury.

Po drugie, wszystkie publikacje powstały z inicjatywy NCK.

Po trzecie, jedna z tych umów nie wiązała się z żadnym wynagrodzeniem, a dwie pozostałe
opiewały łącznie na kwotę 10 tys. złotych.

Po czwarte, według mojej wiedzy zyski NCK ze wszystkich tych publikacji znacznie przekraczały
koszty ich wydania.

Po piąte wreszcie, wszystkie umowy zostały podpisane zanim podjąłem decyzję o starcie w
wyborach parlamentarnych

Zdaję sobie sprawę, że jako osoba publiczna muszę się liczyć z krytyką prasową. Jednak redakcja
Wprost publikacją, a w szczególności ilustrującą ją okładką, przekroczyła dopuszczalną granicę
krytyki medialnej. Treści te w sposób oczywisty mnie szkalują. Ponieważ w demokratycznym
państwie prawa o granicy dopuszczalnej krytyki decydują sądy, kieruję sprawę na drogę
sądową.

us5gg
Jednocześnie informuję, że wszelkie powielenia treści opublikowanych przez Wprost, w
szczególności okładki wydania nr 50 z dn. 07-13 grudnia 2015, będę zmuszony traktować jako
działania naruszające moje dobre imię.
Ryszard Petru

 

Co państwo sądzą o wydarzeniach opisywanych we Wprost? czy tygodnik przekroczył granice krytyki medialnej? Czy to szkalowanie szefa Nowoczesnej.pl?

 

Janko Walski

Grupa Medialna Pressmix

Pressmix.eu 2015

Komentarze

komentarze