Michel Nostradamus podał wiele dat ważnych wydarzeń, choć większość z nich zaszyfrował. Różnymi, rachunkowymi bądź astrologicznymi sposobami. Przeważnie odkrywa się je po fakcie. Ale kilka z nich udało się obliczyć wcześniej. Tak było na przykład z II wojną światową.

Każdy prawie o niej słyszał, bądź rzuciła mu się w oczy sławna i często powtarzana przepowiednia Nostradamusa, zawarta w III centurii  jego „Proroctw” pisanych wierszem.

LVII.
Sept fois changer verrez gent Britanique,
Taints en sang en deux cens nonante an
Franche non point par appuy Germanique
Aries doubte son pole Bastarnan.

Co tłumaczę na polski, uwzględniając ukrytą zawartość tekstu, w najbardziej zbliżony sposób tak:

3.57
Siedemkroć ma się zmienić ujrzycie ród Brytyjski,
Ubroczonych we krwi w dwieście dziewięćdziesiątym roku
Frank [ukryte: wolna Francja] wcale nie przez oparcie Germańskie
Aries wątpi [ukryte: podwójnie] swemu biegunowi Bastarniańskiemu [ukryte: bękarciemu].
[Też: Ares zdwaja wątpliwie swój biegun Bastarniański].

 

Analiza przepowiedni

Czytając powierzchownie powyższy czterowiersz stwierdzono, że aby odnaleźć datę wojny, w którą miała zostać zaangażowana Wielka Brytania, należało ustalić datę pierwszego „ubroczenia krwią” w Anglii. Zapewne w starciu z Francją. Pod uwagę wzięto oblężenie twierdzy la Rochelle w 1628 roku, w którym flota angielska poniosła ostatecznie klęskę swej interwencji w walce hugenotów z katolickim królem Francji, Henrykiem IV Burbonem. Z takiego rachunku wynikło, że do 1918 roku Anglia zmieniła siedem razy stosunki z Francją (raz sprzymierzeńcze, a raz wrogie). Była to jednak data końca I wojny światowej, a nie jej wybuchu!

Przy uważnej lekturze stwierdzono, że komentatorów zwiódł brak przecinka w 1 wersie. Nostradamusowi chodziło o zmiany w rodzie brytyjskim, czyli w dynastii królów angielskich. Okazuje się, że wydarzeniu, które jest kluczem do tego czterowiersza wizjoner poświęcił sporo uwagi w centuriach. Było to stracenie panującego króla Karola I Stuarta, w styczniu 1649 roku. Ród królewski został wtedy po raz pierwszy w historii ugodzony do krwi.

Licząc od tej właśnie daty komentatorzy dopatrzyli się 6 ważnych zmian dynastycznych, czy też quasi-dynastycznych, takich jak na przykład powrót dynastii Stuartów do władzy w 1660 roku. A po dodaniu do niej 290 lat otrzymano 1939 rok, w którym miało dojść do przepowiedzianego ubroczenia we krwi.

Ustalenie daty II wojny światowej

To na tej podstawie niemiecki wielbiciel Nostradamusa, bodajże zwykły urzędnik pocztowy, C. Loog ogłosił w prasowym artykule tuż po zakończeniu I wojny, że w 1939 roku wybuchnie kolejna wielka wojna w Europie. Ustalił także, że weźmie w niej udział Polska (pole Bastarn, gdy już Rzymianie opisywali plemię Bastarnów mieszkające nad Wisłą), Francja, (czyli kraj spod znaku Ariesa-Barana), Niemcy (oparcie germańskie) oraz oczywiście Wielka Brytania (naród brytyjski).

Następnie proroctwo to włączył doktor H.H. Kritzinger do swojej książki „Mystenen von Sonne wid Seele” (Tajemnice słońca i duszy), wydanej w 1922 roku. To ta książka i przepowiednia spowodowała, że Goebbels wpadł na pomysł, aby użyć wybranych i „ufryzowanych” czterowierszy w wojnie propagandowej na froncie i w krajach okupowanych. Zresztą nie był w tym pierwszy, bo już Otto Bismarck w wojnie prusko-francuskiej w 1870 roku posłużył się tym sposobem. W celu złamania ducha walki u Francuzów.

Dalsze wnioski

Gdy za boga Aresa uznać Adolfa Hitlera, wszczynającego II wojnę to z czterowiersza można wyczytać, iż Niemcy po zajęciu ziem polskich, za Wisłą osłabną i tam na „północnym biegunie” (fr. pole, jak Polska) katolickiej Europy rozpocznie się jej koniec.

Francja zaś, mimo paktu z Niemcami (oparcie germańskie) wyzwoli się wbrew niemu (nb. ruch generała de Gaulle`a nosił nazwę Wolna Francja, co Nostradamus skwitował jednym genialnie użytym wyrazem Franche, gdy franc, franche dosłownie znaczy wolny, wolna, może jednak też znaczyć Frank, czyli Francuz, lub Francja, France, jak w niektórych edycjach). Zresztą stanowisko i nazwisko generała, a nawet jego przezwisko podał również w innych miejscach. Generał był jego wielkim ulubieńcem i dumą serca prawdziwego francuskiego patrioty.

zodiakTę samą datę rozpoczęcia II wojny światowej Nostradamus potwierdził jeszcze raz w innym czterowierszu. Mało tego, dodał do niej wskazówki jak odnaleźć datę kolejnych podobnych wzburzeń w Europie!

LI.

Chef d’Aries, Iupiter, & Saturne,
Dieu eternel quelles mutations?
Puis par long siecle son maling temps retourne
Gaule & Italie, quelles esmotions?

 Co tłumaczę na polski następująco:

1.51
Przywódca Barana, Jowisz i Saturn,
Boże wieczny jakież zmiany?
Później w trakcie długiej epoki ich podły czas wraca
Francji i Włoch, jakież wzburzenia?

koniunkcjaW 1 wersie wymienione są planety, które miały odegrać ważną rolę w horoskopie owych nieopisywalnych zmian. Astrologowie dobrze to wiedzą już od starożytności, że wielkie królewskie koniunkcje, czyli cykliczne zetknięcia się dwóch olbrzymów naszego Układu, Saturna i Jowisza przynoszą często ważne dla kraju czy świata zdarzenia. Jeśli w taką koniunkcję wmiesza się jeszcze złoczynny Mars, rządzący wojowniczym znakiem Barana, to wypadki mogą przybrać gwałtowny krwawy obrót i wojenny charakter.

Astrologiczne znaki wielkiej wojny

MarsW latach 1940/41 miała miejsce bardzo rzadka, a przez to znacząca, długotrwała, trzykrotna wielka koniunkcja Jowisza i Saturna w znaku Byka. W czasie, gdy oświetlił ją z naprzeciwka Mars w Skorpionie (znaku swojej władzy) Niemcy (dawniej uważane przez astrologów za ukonstytuowane w znaku Barana, ponadto rządzone przez wodza głoszącego ideę aryjskiej wyższości, Chef d’Aries) wszczęły wojnę z Rosją (będącą spod znaku Skorpiona, również domeny Marsa).

Kolejna czyli trzecia wojna światowa

Jeśli uznać 1 wers za wskazanie tej właśnie wielkiej koniunkcji i podpowiedź, co do daty II wojny, oraz w 2 wersie za zapowiedź ogromnych zmian geo-politycznych, które ona przyniosła, to powrót podłego czasu, który zapowiada 3 wers, trzeba odnieść do kolejnego odrodzenia się wojny i terroru w Europie.

sferaTo trzecie wojenne starcie ma się odbyć po długim czasie pokoju, (o którym Nostradamus też dużo wspominał gdzie indziej, zwąc go czasami rozkosznymi i miododajnymi).

Po tej konkluzji łatwo się domyślić, że trzeba znów sięgnąć do astrologii i ustalić, kiedy wypadnie wielka koniunkcja Saturna i Jowisza, w zetknięciu z Marsem. Zapewne ma się to stać również podczas spotkania wymienionych trzech wielkich planet.

A taka groźna schadzka planet na niebie, przebywających w znaku Koziorożca zacznie się

na wiosnę 2020 roku.

Dokładnie rzecz biorąc ok. 22 marca 2020 roku Mars połączy się z Jowiszem w bliskiej obecności Saturna, opuszczającego wtedy znak Koziorożca, do którego jeszcze wróci. Nostradamus żył w czasach, gdy nie wiedziano czegoś, co my już wiemy. Bowiem te trzy planety zetkną się także z Plutonem, władcą znaku Skorpiona, którym współrządzi bóg Ares, a która przebywa obecnie przez długi czas w Koziorożcu.

PlutonO destrukcyjnym i śmiercionośnym charakterze tej odkrytej w XX wieku planety pisało wielu astrologów współczesnych, wiążąc jej piekielne wpływy z wybuchami wulkanów, promieniowaniem radioaktywnym i bombą atomową. Niestety, przy tym piorunującym układzie planet, jaki się ukształtuje w okolicach wymienionej daty użycie broni jądrowej w toku wojny będzie chyba nieuniknione.

Kolejnym wnioskiem, z 4 wersu jest fakt, że największe natężenie działań wojennych będzie miało miejsce we Francji i Włoszech. W takim razie powstaje pytanie, skąd mają wziąć się owe

dramatyczne wzburzenia po raz kolejny i jaki przybiorą charakter?

To również daje się odkryć w centuriach, ponieważ Nostradamus pozostawił wskazówki astrologiczne, aby można było datę poznać wcześniej. Oto jeden z dwóch czterowierszy, skądinąd dobrze znanych i często cytowanych, których przesłanie nie zostało dotąd dobrze zrozumiane.

LXXXIII.

Sol vingt de Taurus si fort de terre trembler,
Le grand theatre remply ruinera:
L’air, ciel & terre obscurcir & troubler,
Lors l’infidelle Dieu & saincts voguera.

Po polsku brzmi tak:

9.83

Słońce 20 w ciągu Byka jakże mocno ziemią ma zatrząść,
Wielki teatr wypełniony zrujnuje:
Powietrze, niebo i ląd ma zaciemnić i zmącić,
Wówczas niewierny Bóg i święci popłynie.

1 wers jest na ogół tłumaczony: jako: „Słońce na 20 stopniu znaku Byka”, ale ten zwrot wcale nie jest do końca jasny i można go inaczej rozumieć. „ Słońce dwudziestego od Byka…”.

Słońce mija 20o Byka (21.04-21.05) 11 lub 12 maja. Taki wniosek od dawna uznają komentatorzy, daremnie próbując ustalić rok tego wydarzenia. Nostradamus nie byłby sobą, gdyby i tutaj nie zabawił się z nami w kotka i myszkę. Ja uznałam, że równie dobrze można szukać daty 20 dnia miesiąca kalendarzowego, gdy Słońce przebywa w Byku. Czyli wstępnie wnioskuję, że

ziemia zatrzęsie się dnia 20 maja.

Podobnie 4 wers jest niejasny, głównie z powodu dziwnego braku przecinków. Można założyć, że to data rozpoczęcia wypadków, które doprowadzą do wojny religijnej, z jednej strony zbrojnego konfliktu z Arabami, przepływającymi masowo morze w kierunku niewiernych chrześcijan, jak i działań zwrotnych ze strony naszej religii. I kto wie? Może samego Boga, który zaplanował tę ostateczną rozgrywkę?

arabW każdym razie III wojna będzie miała charakter starcia religijnego, wywołanego najpierw ogromnym kataklizmem. Zaciemnienie atmosfery ma towarzyszyć trzęsieniu ziemi, a zatem można dopowiedzieć sobie, że zostanie prawdopodobnie wywołane potężnym wybuchem (wulkanu? bomby?) w rejonie Morza Śródziemnego.

No, więc uzyskaliśmy dzień i miesiąc zdarzenia, które w krótkim czasie przyniesie w efekcie wzmożoną inwazję przedstawicieli obcej, fanatycznej i wrogiej Europie religii i nieuniknione starcie na tle religijnym i doktrynalnym z atakującymi. Rok zaś został zaszyfrowany w innym czterowierszu na temat tego samego zdarzenia.

LXVII.

Le tremblement si fort au mois de may,
Saturne, Caper, Iupiter, Mercure au boeuf:
Venus aussi, Cancer, Mars, en Nonnay,
Tombera gresle lors plus grosse qu’un oeuf.

po polsku czytamy:

10.67

Drżenie jakże silne w miesiącu maju,
Saturn, Kozioł, Jowisz, Merkury w wole:
Wenus także, Rak, Mars, w Zakonnej,
Spadnie grad wówczas większy, niż jajko.

Kozioł to znak Koziorożca. Wół to znak Byka. Zakonna, a dosłownie Nierodząca (Nonnay) to niechybnie znak Panny.

Dotychczasowe komentarze

Francuski astrolog Patrice Guinard zauważył, że wymieniona konstelacja planet zaistniała na niebie w maju 1549 roku, a dokładne badania zapisów z tamtego okresu ujawniły, iż rzeczywiście 4.V.1549 roku miało miejsce trzęsienie ziemi w regionie Montélimar, następstwem którego były silne opady gradu. Szkopuł jednak w tym, że to trzęsienie zdarzyło się jakieś 10 lat przed wydaniem przepowiedni.

Niektórzy poprzez wyrażenie, które odczytują bez przecinka: „Wenus także Rak” rozumieją, że w Raku znajdowała się jeszcze inna planeta, nieoznaczona tu znakiem, czyli Jowisz. Otóż taka konfiguracja miała miejsce w 1871 roku na wiosnę, gdy podczas powstania w Paryżu padały pociski armat niczym „grad większy od jajka”.

Inny wniosek

Należy jednak zauważyć, że o jakimś wielkim trzęsieniu właśnie w maju Nostradamus już wspominał w poprzednio przeanalizowanym czterowierszu 9.83. W tamtym podał jedynie dzień i miesiąc, w tym zaś dal wskazówki jak odnaleźć rok tego zdarzenia. Dlatego uznałam, że poszukam inaczej. 2 i 3 wers zastanawiają pod pewnymi względami przy czytaniu, co zazwyczaj jest podpowiedzią ze strony autora, aby nie spodziewać się prostej zagadki.

Otóż, jeśli rozumieć wskazówkę jako: Saturn w Koziorożcu, i Jowisz (blisko niego), Merkury w Byku i Wenus także w Byku, a w Raku Mars, to w godzinie Panny, albo w kraju spod znaku Panny, lub kościelnym, albo jeszcze innym (no, tak, Nostradamus przecież przepowiadał trudne czasy dla „synagogi bezpłodnej”) spadnie grad.
I taki układ zdarzy się w niedalekiej przyszłości… Dokładnie właśnie

w maju 2019 roku.

Wtedy Słońce będzie w znaku Byka, a wszystkie wymienione planety w podanych miejscach, z Jowiszem w znaku Strzelca, czyli blisko Saturna w Koziorożcu, zmierzającym do pierwszego wielkiego spotkania z nim na niebie.

W takim razie, podsumowując dane z obu czterowierszy trzeba poważnie brać pod uwagę datę 20 maja 2019 roku, być może godzinę bliską 13, gdyż wtedy znak Panny znajdzie się na wschodzie horoskopu. Wtedy ziemia da potężny znak, sygnał otwarcia dla rzeczy przerastających nasz dotychczasowy rozum i doświadczenie. Mającej się rozpocząć inwazji zbrojnej na Europę ze strony mahometan. Nastania czasów odrodzonych krucjat, potężnych zmian w Kościele i doktrynach religijnych, oraz dramatycznych rewolucji na kontynencie.

Gdyż data marcowa następnego 2020 roku to już początek wzburzeń wojennych.

 

Zapisane 6 grudnia 2015 roku, w dniu, gdy Księżyc zetknął się w znaku Wagi z Marsem, naprzeciwko Urana w Baranie, w kwadraturze do Plutona w Koziorożcu, wszystkimi potrafiącymi zatrząść ziemią.

Zainteresowanych tematem zapraszam na mój blog: Nostradamus po polsku.

Komentarze

komentarze

PODOBNE ARTYKUŁY

0 721