Marsz niepodległości dla wielu jest tym, czym rzeczywiście był w okolicach Stadionu Narodowego – spotkaniem ponad podziałami, ponad konfliktem i sporem, ponad różnicami – pod wspólną egidą bieli i czerwieni narodowej flagi i symboli.

Przypomnienie rocznicy odzyskania niepodległości, naznaczonej krwią przodków to wstęp do działania we wspólnym celu – odbudowy Państwa Polskiego, wolnego od wrogich wpływów i podszeptów wszystkich ośrodków nieprzychylnych Polakom i Polsce.

Manifestacja Wrocław Nie dla Islamskich Imigrantów fot. Tomasz J. Kostyła
Manifestacja Wrocław Nie dla Islamskich Imigrantów fot. Tomasz J. Kostyła

Przemówienie księdza Jacka Międlara to pierwszy głos patriotycznego śpiewu Polaków, zebranych w pobliżu Stadionu Narodowego. To larum na obecny stan Rzeczypospolitej, na jej kruche istnienie, zawsze pod wpływem obcych, zawsze przeciw jedności i porozumieniu.

Ksiądz Międlar przypomniał nam wszystkim, czym jest Polskość – zebrana pod sztandarami kościoła katolickiego wspólnota zwykłych ludzi – niezwykłych w swoim dążeniu do zachowania niepodległości i niezależności. Do odrzucenia cierpienia i skupienia się pod wspólnym wezwaniem do modlitwy i zmiany. To mocna refleksja nad stanem faktycznym Polski – skłóconej i kruchej. To głos oporu przeciwko wrogim jednostkom i siłom, które chcą Polaków skłócić, by podzielonymi rządzić i sterować – tak jak to dzieje się od wielu dziesiątków lat.

 

Jacek Międlar zwraca uwagę na ogromną szansę, jaka staje przed Polską. Zagrożenia zewnętrzne mogą dość szybko przenieść się na teren Polski i tylko jedność wokół wartości takich, jak rodzina, dom, sąsiedztwo i braterska przyjaźń oraz miłość bliźniego są w stanie odbudować, to co zniszczone i zmienić losy wszystkich Polaków.

Większość z nich dokonała wyboru, dając władzę ugrupowaniu, które nie boi się radykalnych zmian, haseł i słów. Ufamy, że znajdą się Polacy, którzy potrafią przejrzeć przez język wrogiej propagandy i porzucić agresję i zło, aby wspólnie budować lepszą przyszłość, lepszy dom – Dom Polski.

ndi54

My wszyscy chcemy dialogu, ale nikt nie chce z nami rozmawiać, tylko nas nazywają faszystami, rasistami, ksenofobami i niewiernymi psami. My sobie na to nigdy nie możemy na to pozwolić, my nie chcemy walczyć młotem nienawiści, który w ferworze szału chce nam się wcisnąć w ręce. Ale chcemy walczyć mieczem prawdy, mieczem miłości, mieczem ewangelii i mieczem jakim jest Jezus Chrystus – żywy pan i zbawiciel.

Bóg, Honor i Ojczyzna

ndi19

Grupa Operacyjna Kotwica dla Pressmix.eu 2015

Komentarze

komentarze