Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwraca uwagę na konieczność ochrony danych osobowych oraz dokumentów tożsamości przez każdego obywatela.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego innej osoby chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

TOŻSAMOŚĆ

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

1. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

3. Zgłosić w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.

OSTRZEGAMY

Jak wskazuje KODEKS KARNY przestępstwa przywłaszczenia tożsamości  polega na tym, że sprawca, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. …  np. o zamawianie na cudzy koszt, pod cudzym nazwiskiem i innymi danymi towarów w sklepie internetowym, a także o tworzenie na portalach społecznościowych fikcyjnych kont innych osób przy użyciu ich danych. W wypadku przywłaszczenia tożsamości nie wymaga się uporczywości w działaniu sprawcy

Komentarze

komentarze