Apel do wszystkich środowisk patriotycznych o udział w konferencji i aktywność w związku z wyborami prezydenckimi 10 maja. Spotykamy się 21 lutego na Jasnej Górze w Częstochowie odbędzie się wydarzenie pt. „Powstań Polsko! Ogólnopolska Konferencja Środowisk, Stowarzyszeń i Obywateli Rzeczypospolitej zatroskanych o prawidłowy przebieg wyborów 2015”. – Zostanie na niej przedstawiony plan alternatywnego, obywatelskiego systemu liczenia głosów w wyborach prezydenckich 10 maja br. i w kolejnych wyborach parlamentarnych. Każdy, kto przybędzie na Konferencję dowie się, w jaki konkretny sposób może podjąć odpowiedzialność za losy Ojczyzny w 2015 roku! – pisze Ewa Stankiewicz, Prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010 w zaproszeniu skierowanym do Polaków.

Drodzy Rodacy,
Wobec ewidentnych fałszerstw wyborczych dokonanych podczas wyborów samorządowych w 2014 roku żaden Polak nie powinien pozostać obojętny. Jest naszym obowiązkiem stanąć w obronie zagrożonych praw i wolności obywatelskich wywalczonych przez naszych przodków dla nas i przyszłych pokoleń Polaków.

Stowarzyszenie Solidarni 2010, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Klub Ronina i inne organizacje patriotyczne wzywają wszystkich do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszeń i Obywateli Rzeczpospolitej zatroskanych o prawidłowy przebieg wyborów w 2015 roku.

Konferencja „POWSTAŃ POLSKO!” odbędzie się na Jasnej Górze 21 lutego 2015 r. Zostanie na niej przedstawiony plan alternatywnego, obywatelskiego systemu liczenia głosów w wyborach prezydenckich 10 maja br. i w kolejnych wyborach parlamentarnych. Każdy, kto przybędzie na Konferencję dowie się, w jaki konkretny sposób może podjąć odpowiedzialność za losy Ojczyzny w 2015 roku!

Inicjatywę poparło wiele znanych i cieszących się autorytetem osób. Od nas wszystkich zależy, czy w obliczu bezpośredniego zagrożenia dla demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego potrafimy się zmobilizować i wspólnie przypilnować uczciwości wyborów. Liczymy na poparcie inicjatywy przez wszystkie organizacje, które podkreślają przywiązanie do wartości nierozerwalnie związanych z wiarą, kulturą i tradycją Polaków. Głęboko wierzymy w możliwość stworzenia wspólnego, szerokiego, ponadpartyjnego frontu porozumienia, skupionego wokół konkretnego zadania. Zapraszamy do współpracy wszystkich szefów sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta RP obozu patriotycznego. Jest w nas siła – musimy jednak działać wspólnie i solidarnie.

Czekamy na Was 21 lutego w Częstochowie, w Akademii Polonijnej na ul. Pułaskiego 4-6 (niedaleko klasztoru) o godz.12.00. Wydarzenie to poprzedzi Różaniec Święty i Msza Święta na Jasnej Górze odprawiona o godz.10.00 pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Antoniego Pacyfika Dydycza, który weźmie także udział w Konferencji.

Rodacy, dzięki Wam Konferencja POWSTAŃ POLSKO! zainauguruje działalność ogólnonarodowego Ruchu Kontroli Wyborów. Razem mamy szansę odwrócić bieg wydarzeń w naszej Ojczyźnie i doprowadzić do objęcia władzy przez tych, którzy cieszą się rzeczywistym poparciem Narodu.

Z Solidarnym pozdrowieniem
Prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010
Ewa Stankiewicz

Komentarze

komentarze