Kryże i ZiobroNa początek słów kilka o ojcu sędziego Andrzeja Kryże, Romanie. Roman Kryże urodził się 4 lipca 1907 roku we Lwowie. Był polskim prawnikiem, podpułkownikiem, sędzią orzekającym w procesach politycznych oraz funkcjonariuszem stalinowskiego aparatu represji. Brał udział w orzekaniu wyroków skazujących, w tym również na karę śmierci, w sprawach przeciwko działaczom podziemia niepodległościowego, m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego i majora Tadeusza Pleśniaka. W 1964 roku był przewodniczącym składu sędziowskiego, który wydał wyroki skazujące w sprawie tzw. afery mięsnej.

Andrzej Kryże, syn Romana, w 1970 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działał od lat 70. do rozwiązania. Andrzej Kryże od lat 80. brał udział w szkoleniu aplikantów i asesorów sądowych oraz w komisjach egzaminacyjnych na stanowiska sędziowskie. W marcu 1980 roku jako sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie skazał na karę aresztu zasadniczego Andrzeja Czumę, Wojciecha Ziembińskiego i Bronisława Komorowskiego za publiczne stwierdzenie, że PRL nie jest państwem niepodległym i zorganizowanie w Warszawie 11 listopada 1979 roku obchodów Święta Niepodległości. Wykonane wyroki zostały skasowane przez Sąd Najwyższy.

Od listopada 2005 roku do maja 2006 roku był z ramienia Prawa i Sprawiedliwości sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie, kiedy urząd Ministra Sprawiedliwości sprawował Zbigniew Ziobro. Od maja 2006 roku do listopada 2007 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Był członkiem Komisji powołanej przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu nowego Kodeksu karnego w latach 2000-2001. W latach 2001-2005 brał udział jako ekspert w pracach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Zbigniew Ziobro awansował Andrzeja Kryżego, mianując go prokuratorem Prokuratury Krajowej.

Nasuwa się kilka pytań:
– Dlaczego to Andrzej Kryże zajmował się sprawą „Pershinga” i mafii pruszkowskiej?
– Dlaczego Andrzej Kryże orzekał w sprawie „Afery FOZZ”?
– Dlaczego Andrzej Kryże nadal jest Prokuratorem Krajowym?
– Dlaczego Ziobro i Kaczyński awansowali tego człowieka do Prokuratury Krajowej?
– Dlaczego Komorowski toleruje tego człowieka w Prokuraturze Krajowej?
– Dlaczego Kryże zajmował ministerialne stanowiska za czasów rządów PiS?

Krzysztof Krasicki

Komentarze

komentarze