AWS - Premier Jerzy BuzekKolejna powtórka z historii III RP, gdyż pamięć polityków jest zawodna, a wyborcy karmieni są kłamstwami.  Wszystkim sympatykom PO i PiS proponuje zapoznać się z poniższym artykułem gdyż antagonizmy tych dwóch partii można wrzucić miedzy bajki. Obie partie, a raczej politycy obu partii rządzili Polską przez cztery lata i głosowali ręka w rękę za niekorzystnymi i niszczącymi państwo ustawami. Aby to udowodnić poniżej zamieszczam fakty które przybliżą tą koalicję.

W 1997 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. W całej Polsce powstała wspólna lista Akcji Wyborczej Solidarność. Następnie po wyborach przekształciła się w Ruch Społeczny AWS. W wyniku zakłamania polityków i przy wsparciu Solidarności  z której się wywodzili, AWS wygrała wybory. 11 listopada 1997 roku powstał koalicyjny rząd Jerzego Buzka który głosami AWS i Unii Wolności zdobył wotum zaufania. Rząd ten istniał Aż do końca kadencji czyli do 2001 roku.

FAKT: Na początek przytoczę skład komitetów wyborczych tworzących AWS, były to m.in. ZChN (Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe), SKL (Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe), PC (Porozumienie Centrum), KPN (Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny), PChD (Partia Chrześcijańskich Demokratów), oraz mniejsze stronnictwa (Partia Chrześcijańskich Demokratów, Ruch Stu, Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe, Zjednoczenie Polskie, Koalicja Konserwatywna, Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy, Ruch dla Rzeczypospolitej – Obóz Patriotyczny, Stronnictwo Demokracji Polskiej, Prawica Narodowa). Koalicjanta Unii Wolności nie trzeba przedstawiać.

FAKT: Jerzy Buzek jako premier dobrał sobie ministrów z różnych komitetów oto skład tego rządu:

Jerzy Buzek (AWS następnie PO) – prezes Rady Ministrów

Janusz Tomaszewski (AWS) – wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych i administracji

Leszek Balcerowicz (UW) – wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów

Hanna Suchocka (UW) – minister sprawiedliwości, prokurator generalna

Janusz Steinhoff (AWS) – minister gospodarki

Jacek Janiszewski (AWS) – minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Bronisław Geremek (UW) – minister spraw zagranicznych

Wojciech Maksymowicz (AWS następnie PO i PRJG) – minister zdrowia i opieki społecznej

Longin Komołowski (AWS następnie na listach PiS) – minister pracy i polityki socjalnej

Emil Wąsacz (AWS ) – minister skarbu państwa, oskarżony przed Trybunałem Stanu za prywatyzacje m.in. PZU

Janusz Onyszkiewicz (UW) – minister obrony narodowej

Marek Zdrojewski (AWS ) – minister łączności

Jan Szyszko (AWS następnie PiS) – minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

Joanna Wnuk-Nazarowa (UW) – minister kultury i sztuki

Eugeniusz Morawski (UW) – minister transportu i gospodarki morskiej

Mirosław Handke (AWS) – minister edukacji narodowej

Andrzej Wiszniewski (AWS) – minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych

Janusz Pałubicki (AWS) – minister-członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych

Teresa Kamińska (AWS) – minister-członek Rady Ministrów, koordynator reformy społecznej

Wiesław Walendziak (AWS następnie PiS) – minister-członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Premiera

Ryszard Czarnecki (AWS następnie PiS) – minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Jerzy Kropiwnicki (AWS następnie prezydent Łodzi z ramienia PiS) – minister-członek Rady Ministrów, prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

Jak widać z powyższego rząd Jerzego Buzka składał się zarówno z późniejszych polityków PiS jak i PO. Aby dopełnić obraz tej koalicji trzeba wymienić posłów którzy wtedy razem głosowali za reformami państwa.

FAKT : Wybór posłów AWS którzy następnie zostali członkami PiS: Czesław Bielecki, Ryszard Czarnecki, Marian Goliński, Marek Kolasiński, Adam Łoziński, Zdzisław Pupa, Czesław Ryszka, Andrzej Szkaradek, Adam Śnieżek, Krzysztof Tchórzewski, Mariusz Kamiński, Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Polaczek, Kazimierz Michał Ujazdowski ,Wiesław Walendziak czy  Jerzy Kropiwnicki .

FAKT : Posłowie AWS którzy po przegranych wyborach  w 2001 roku zostali członkami PO: Marek Biernacki, Jerzy Buzek,Kazimierz Barczyk, Paweł Arndt, Stefan Niesiołowski, Grzegorz Walendzik, Michał Kamiński, Zbigniew Eysmont,Bronisław Komorowski, Jan Rokita, Paweł Graś,Maciej Płażyński

Jak widać razem przez cztery lata w ramach jednej partii RS AWS rządzili nami politycy którzy następnie stali się czołowymi postaciami  Platformy i PiS-u. W Senacie zasiadali wtedy z ramienia AWS i UW  m.in. Donald Tusk, Władysław Bartoszewski, Kazimierz Kutz i Adam Glapiński.

Dlaczego poruszam ten temat? Ponieważ zasługi tego rządu nad demontażem państwa Polskiego są olbrzymie. To ten rząd przeprowadził cztery wielkie reformy:

– administracyjną która zredukowała liczbę województw z 49 do 16 i rozbudowała aparat urzędniczy,

– systemu oświaty która to wprowadziła gimnazja i zredukowała licea do 3 lat,

– służby zdrowia największe złodziejstwo naszych czasów, AWS powołał Regionalne Kasy Chorych następnie przekształcone w NFZ,

– ostatnia reformą była zmiana ubezpieczeń społecznych, która powołała Otwarte Fundusze Emerytalne. Jak wiemy doskonale wszystkie te reformy doprowadziły do demontażu państwa.

Teraz zarówno PO jak i PiS nie przyznają się, że obie partie przyczyniły się do tego. Narracja jest wzajemnymi oskarżeniami gdy tymczasem fakty mówią że politycy obu opcji są tak samo winni. Aby oddać pełny obraz zakłamania PO-PiSu przedstawię jeszcze kalendarium „dokonań” tego układu który rządzi nami nieprzerwanie od 89 roku.

11 listopada 1997 – rząd Jerzego Buzka uzyskał wotum zaufania. Poparło go 260 posłów AWS i UW. Mimo odejścia Unia Wolności z koalicji i przeprowadzenia programu czterech reform rząd utrzymał się do końca kadencji.

20 stycznia 1998 – prezydent Aleksander Kwaśniewski powołał pierwszą Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W jej skład weszli m.in. Leszek Balcerowicz,  Jerzy Buzek, Bronisław Geremek, Gronkiewicz-Waltz i Maciej Płażyński

23 lutego 1998  – Sejm ratyfikował  konkordat pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Watykanem.

31 marca 1998 – Polska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.

25 czerwca 1999  – doszło do morderstwa generała Marka Papały – Komendanta Głównego Policji.

12 czerwca  2000 – Janusz Steinhoff został powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów, Lech Kaczyński na urzędy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, Jerzy Widzyk na urząd ministra transportu i gospodarki morskiej

13 listopada 2000 – w Radomiu upadły Zakłady Metalowe Łucznik

12 kwietnia 2001 : została uchwalona ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu.

1 maja 2001  – w Warszawie odbyła się Parada Równości, pierwsza w Polsce parada lesbijek i gejów.

Zarówno PO jak i PiS nie różnią się niczym są tak samo zakłamane i tak samo zależne od Unii Europejskiej. Już dawno obie partie nie służą Polsce tylko interesom kapitału zachodniego. Co widać po ich dokonaniach w latach 1997-2001. Oczywiście obie partie teraz nie przyznają się do tego, że razem niszczyły kraj i że razem przy pomocy ordynacji wyborczej zapewniły sobie bezkarność i dyktaturę polityczną.

KTO JESZCZE WIERZY W POPiS?

Krzysztof Krasicki

Komentarze

komentarze