Społeczna Inicjatywa ObywatelskaUWAGA media głównego ścieku znowu udają, że niczego nie widzą! BARDZO prosimy o powielanie tej informacji ABSOLUTNIE wszędzie. „Lajkowanie”, udostępnianie, informowanie w każdej formie – ustnej i pisemnej. W Warszawie powstało miasteczko namiotowe przed Sejmem. Jak informuje dziennikarzy portalu Pressmix Paweł Kukiz: „Dnia, 1 maja 2014 roku powstała Społeczna Inicjatywa Obywatelska. W skrócie „SIO” i ma być w założeniu miasteczkiem namiotowym rozstawionym tuż pod Sejmem. Miasteczkiem, gdzie przedstawiciele przeróżnych inicjatyw społecznych będą wyrażać swój sprzeciw względem patologicznej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Każda z grup będzie miała możliwość rozstawienia namiotu, umieszczenia swoich haseł, baneru, loga. Będzie to swego rodzaju Hyde Park, gdzie każdy dostanie możliwość wypowiedzenia się. Sprzęt nagłośnieniowy jest już na miejscu”.

NIE PAŃSTWO JEST WŁAŚCICIELEM OBYWATELA ALE OBYWATELE SĄ WŁAŚCICIELAMI PAŃSTWA! – oto nasze przewodnie hasło. Do miasteczka w szczególności zapraszamy te grupy, które źródła patologii w dzisiejszej Polsce upatrują w zdradzieckim magdalenkowym „porozumieniu” i fatalnej dla Obywateli „konstytucji” Aleksandra Kwaśniewskiego z 1997 roku – mówi Kukiz jako przedstawiciel SIO.

Zapraszamy więc zwolenników zmiany ordynacji wyborczej, zwolenników wzmocnienia roli referendum, tak regionalnego, jak i ogólnokrajowego, czy inicjatywy ustawodawczej dla 100 tysięcy obywateli. Zapraszamy osoby poszkodowane przez sądy i prokuraturę, bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy… Zapraszamy ludzi krzywdzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, niepełnosprawnych i ich opiekunów, ludzi pomówionych i oszukanych przez władzę. Jednym słowem- wszystkich tych, którzy pragną żyć w PRAWDZIWIE WOLNEJ, OBYWATELSKIEJ POLSCE – zaprasza artysta, który postanowił rozwalić system partyjny w Polsce.

– Jesteśmy w trakcie organizacji logistycznej miasteczka. Stanęły już pierwsze namioty, jest sprzęt nagłaśniający i … toy-toy. W ciągu najbliższych kilku dni mamy nadzieję dopiąć wszystko na ostatni guzik. Jak już wspominałem – każda z obecnych w miasteczku grup będzie miała swój namiot. Można go zamieszkiwać rotacyjnie bądź stale. Można również czasowo go opuszczać i wracać bowiem non stop nasza Straż Obywatelska będzie pilnować tak porządku jak i mienia – informuje lider akcji.

– Przedstawiciele każdej grupy wejdą w skład Rady Miasteczka. Po to, byśmy mogli wspólnie podejmować najważniejsze decyzje związane z jego kształtem i funkcjonowaniem. Prawdziwie DEMOKRATYCZNIE – podkreśla Kukiz.

– Zapraszamy do współorganizowania całego zdarzenia. Od już. Od teraz. Przywróćmy Pańtwo Obywatelom! Twórzmy historię! Póki jeszcze Polska nie zginęła…. Wszystkich, którzy chcą i są w stanie pomóc nam w zakresie logistyki – a potrzebne będzie WSZYSTKO, od zapałek przez żywność, łóżka polowe, po agregaty prądotwórcze – proszę o kontakt z nami poprzez facebookową stronę Akcji „SIO – apeluje człowiek, który poświęcił karierę dla ratowania Polski.

Stańmy razem i zmieńmy fatalny dla Obywateli ustrój Państwa! Zróbmy wszystko, by nasze dzieci i wnuki nie mówiły o nas „targowiczanie”! Polska jest nasza! Niech żyje Polska, a my w niej- GODNIE! Przybywajcie! – kończy apel do Polaków Paweł Kukiz.

Ps. BARDZO prosimy o powielanie tej informacji ABSOLUTNIE wszędzie. „Lajkowanie”, udostępnianie, informowanie w każdej formie – ustnej i pisemnej.

Społeczna Inicjatywa Obywatelska

 

Komentarze

komentarze