Petycja ws. przywrócenia do pracy Jadwigi ChmielowskiejJak niegdyś Anna Walentynowicz, tak dziś Jadwiga Chmielowska potrzebuje naszego wsparcia. Wszystkich, którym bliskie jest poczucie przyzwoitości i sprawiedliwości wzywamy do zamanifestowania poparcia i przyłączenia się do żądań przywrócenia do pracy Jadwigi Chmielowskiej, niegodziwie i bezdusznie zwolnionej z pracy na chwilę przed emeryturą. Pamiętając jej niezłomność i zasługi dla Wolnej Polski uważamy, że zasłużyła sobie na inny sposób pożegnania się z aktywnością zawodową. Jeżeli dziś nie upomnimy się za Nią, jutro nas może spotkać to samo. Domagamy się natychmiastowego przywrócenia do pracy Jadwigi Chmielowskiej.

Petycja do Gabrieli Lenartowicz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

My, byli i obecni działacze Solidarności oraz wszystkich ruchów niepodległościowych oraz opozycji antykomunistycznej, a także obywatele III RP protestujemy ws. zwolnienia z pracy Jadwigi Chmielowskiej, nie zgadzamy się z niegodziwością pracodawcy.

My niżej podpisani domagamy się natychmiastowego przywrócenia do pracy Jadwigi Chmielowskiej, zwolnionej  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 7 miesięcy przed emeryturą.

Pytamy:
Jak Pani nie wstyd Pani Prezes zwalniać kobietę w okresie ochronnym?

Czy Pani wie?
Jadwiga Chmielowska, to żywa legenda NSZZ Solidarność oraz Solidarności Walczącej! To, czego dokonała dla Polski Chmielowska jest godne najwyższego szacunku i wielkiej wdzięczności!

Nie pozwalamy na to…
Aby urzędnicy Pani Prezes Gabrieli Lenartowicz, zamiast okazać minimum szacunku osobie odznaczonej przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego- Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski- wyrzucili na bruk Jadwigę Chmielowską, która ponadto posiada Krzyż Semper Fidelis, order za Zasługi dla Litwy i inne odznaczenia.

Czy tak należy traktować kobietę, która całe swoje dorosłe życie poświęciła dla innych?
Warto przypomnieć, że list gończy który wydała soldateska Jaruzelskiego i Kiszczaka w stanie wojennym dla ścigania Jadwigi Chmielowskiej za działalność antykomunistyczną, został odwołany przez Prokuraturę dopiero 1 sierpnia 1990 roku!

Nasuwa się tylko jedna ocena: hańba dla tych wszystkich, którzy uczestniczyli pośrednio lub bezpośrednio w zwolnieniu z pracy tak wspaniałej Polki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach!

Sygnatariusze:

1. Krzysztof Wyszkowski, opozycjonista założyciel WZZ Wybrzeża, doradca premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Jana Olszewskiego, publicysta „Tygodnika Solidarność” i „Gazety Polskiej”,

2. Zofia Romaszewska – działaczka społeczna, działaczka opozycji demokratycznej w PRL. Razem z mężem Zbigniewem Romaszewskim współtworzyła Biura Interwencyjnego KSS „KOR” i Radia Solidarność,

3. Adam Słomka, KPN – Niezłomni, działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II, III kadencji,

4. Władysław Frasyniuk – przedsiębiorca, działacz opozycji w PRL, były przewodniczący Unii Wolności i Partii Demokratycznej, poseł na Sejm I, II i III kadencji,

5. Kornel Morawiecki – założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, doktor fizyki, nauczyciel akademicki, redaktor naczelny tygodnika Gazeta Obywatelska,

6. Prof. dr hab. Wojciech Polak – historyk, pracownik naukowy Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, opozycjonista NZS,

7. Prof. Ryszard Bugaj – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, był doradcą społecznym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw ekonomicznych, opozycjonista,

8. Prof. dr hab. Marek Czachor – Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, Solidarność Walcząca,

9. Bogdan Lis – Senator RP, członek MKS, działacz „Solidarności”, po wprowadzeniu stanu wojennego organizator podziemia solidarnościowego, uczestnik Okrągłego Stołu, senator I kadencji, poseł na Sejm VI kadencji,

10. Rajmund Pollak – były Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność BHZ FSM i były Radny Sejmiku Województwa Śląskiego,

11. Dr Mateusz Klinowski – doktor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, radny miejski w Wadowicach, współzałożyciel Inicjatywy Wolne Wadowice,

12. Magdalena Czachor – IPN Gdańsk, więzień polityczny, Solidarność Walcząca,

13. Joanna Radecka – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,

14. Ewa Kubasiewicz-Houée – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,

15. Matusz Gruźla, członek zarzadu MOZ NSZZ Solidarność FAP i spółek,

16. Vitek Skonieczny – grafik, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,

17. Grzegorz Zmuda, przewodniczący MOZ Nextter w Tychach,

18. Andrzej Kołodziej – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, przewodniczący komitetu wykonawczego Solidarności Walczącej,

19. Piotr Hlebowicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Solidarność Walcząca,

20. Solidarność Walcząca,

21. Paweł Piekarczyk – opozycjonista, bard, dziennikarz Gazety Polskiej,

22. Jacek Jagiełka – działacz opozycji antykomunistycznej, twórca i wydawca prasy podziemnej, współorganizator strajku w 1980r w Hucie Katowice Wiceprzewodniczący MKZ Katowice NSZZ Solidarność,

23. Mirosław Jamro – bloger, dziennikarz, fotoreporter,

24. Alef Stern – publicysta, pisarz,

25. Ewa Gutek – publicysta, dziennikarz, członek NSZZ Solidarność, polityk Solidarna Polska, Ruch Oburzonych,

26. Andrzej Adamiak, drukarz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, MKS NSZZ Solidarność Wola w Warszawie,

27. Piotr Rybak – prezes Ruchu Oburzonych,

28. Krzysztof Sitko – redaktor naczelny portalu Pressmix,

29. Karol Gwoździewicz, działacz PPN i Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej,

30. Maciej Ruszczyński, działacz PPN i Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej,

31. Jerzy Hlebowicz, działacz NSZZ RI Solidarność, współpracownik SW,

32. Jerzy Rojek – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, działacz NSZZ Solidarność Huty Baildon, więzień stanu wojennego,

33. Dominik Kolorz – Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność,

34. Kazimierz Kimso – Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

35. Krzysztof Trzaska – działacz opozycyjny, członek NSZZ Solidarność,

36. Roman Jarmuszkiewicz – działacz opozycji,

37. Piotr Baron – saksofonista jazzowy z Wrocławia, wykładowca akademicki, recenzent muzyczny,

38. Jacek Zommer – b. red nacz. pisma “Wolny Związkowiec”,

39. Janusz Tadeusz Dziarski – działacz podziemia w czasie Stanu Wojennego, członek Zarządu Okręgowego Okręgu Nr 3 Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu, samorządowiec, ekonomista z wykształcenia i wykonywanego zawodu,

40. Mariusz Nosarzewski – przewodniczący NSZZ Solidarność Orlen Oil i członek byłej Federacji Młodzieży Walczącej,

41. Andrzej Zgryźniak – przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu, Podkarpacie,

42. Eliza i Grzegorz Kutermankiewicz – Solidarni 2010,

43. Michał Brandys – Petycja 2014,

44. Marek Girulski – redaktor, w stanie wojennym lektor i działacz Radia Solidarność, Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność Dolny Śląsk,

45. Kazimierz Dmitrzak,

46. Witold Kublicki – inżynier, Brampton, Kanada,

47. Dr Herbert Kopiec – nauczyciel akademicki, pedagog, uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL, Katowice,

48. Dr Andrzej Zapałowski  – przewodniczący NZS WSP w Krakowie 1986-1989, poseł na Sejm III kadencji, od 2005 do 2009 deputowany do Parlamentu Europejskiego,

49. Andrzej Jarczewski – Gliwice,

50. Romuald Bożko – redaktor naczelny miesięcznika „Jasienica”, były działacz Solidarności,  stanie wojennym przewodniczący Jastrzębskiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność”,

51. Leonardas Vilkas – tłumacz, Wilno,

52. Witold Zajaczkowski – filolog, dzialacz „Solidarności” i opozycji antykomunistycznej w PRL,

53. Robert Bodaszewski,

54. Agata Król,

55. Agnieszka Orlicz – blogerka, dziennikarka,

56. Grażyna Raszkowska,

57. Piotr Opozda – Bodzentyn,

58. Roman Zwiercan – Komitet Wykonawczy Solidarność Walcząca, więzień polityczny, poszukiwany listem gończym do 1991 roku,

59. Anna Zaskórska,

60. Mariusz Cysewski – redaktor, Wolny Czyn KPN Obszaru V,

61. Kazimierz Michalczyk,

62. Sławomira Maciejczyk (ps. Gabryś).

63. Edyta Żyła – dziennikarka,

64. Dr Krzysztof Pasierbiewicz – wykładowca akademicki,

65. Zbigniew Gajek – drukarz i kolporter Solidarności Walczącej, Wrocław,

67. Agnieszka Płaszczyk – Klub Gazety Polskiej Ruda Śląska,

68. Bożena Cząstka-Szymon, więźniarka polityczna, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,

69. Kazimierz.G. Grobelny – KPN-NIEZŁOMNI Okręg Sieradz,

70. Janusz Januszewski, Oświęcim – b. więzień stanu wojennego,

71. Anna Mansfeld-Slaski – przewodnicząca Klubu ”Gazety Polskiej” Berlin2,

72. Zbigniew Małecki – radny gminny PiS w Andrychowie, przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” Andrychów2,

73. Roman Walczak—Mississauga, Kanada, przywódca sierpniowego zrywu w MPK i na Podbeskidziu w 1980 roku , wiezień polityczny, obrońca praw obywatelskich, polonijny aktywista.

74. Zbigniew Kowalski –  Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Kętach,

75. Roman Adler – historyk kultury pracy na Śląsku, „czerwony” polski Ślonzok,

76. Arkadiusz Siński,

77. Małgorzata Witkowska – siostra opozycjonisty,przesladowana i wieziona w „wolnej Polsce”,wypędzona z domu po 54 latach zamieszkiwania,

78. Emilian Iwanicki,

79. Prof. dr hab med. Krzysztof S. Gołba – Śląski Uniwersytet Medyczny, NZS 1980,

80. Andrzej Młynarek -niepodległośćiowiec ,opozycjonista , dzialacz ROB założyciel Polskiego Klubu Patriotycznego w Cork – Irlandia, reporter pisma i portalu TV ,,Wolny Czyn”,

81.  Danuta Matysiak,

82. Hubert Bekrycht – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Łódź

83. Walerian Dąbrowski,

84. Józef Orzeł – klub Ronina, Warszawa

85. Adam Kalita – Radny Miasta Krakowa,

86. Sławomir Rutkowski -muzyk, kompozytor, poeta-Kanad,

87. Piotr Lewandowski (Gadający Grzyb) – bloger,

88. Krzysztof Furlepa,

89. Krystyna Ruchniewicz-Misiak, AUSTRALIA – działaczka I „Solidarności”,

90. Kinga Kocimska – redaktor,

91. Marek Deptuła – prezes Niepoprawnego Radia PL,

92. Krzysztof Bzdyl – prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, były więzień polityczny z lat PRL,

93. Dr inż. Ryszard Szkopowski,

94. Aleksandra Trzaska – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,

95. Piotr Kalisz – Kraków,

96. Czesław Nowak- Prezes Stowarzyszenia Godność, były więzień z lat stanu wojennego,

97. Stanisław Kowolik, działacz opozycji antykomunistycznej, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach,

98. Dr Daniel Alain Korona – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 oraz Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste”,

99. Tadeusz Wołyniec – Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oddział Koszalin, więzień  polityczny  PRL,

100. Janina Kawalec, zialacz NSZZ Solidarnosc w latach 1980 – 1982,

101. Tadeusz Płużański – dziennikarz,

102. Michał Rudkowski,

103. Andrzej Rozpłochowski –  przywódca strajku w sierpniu 1980 roku w Hucie Katowice, sygnatariusz Porozumień Katowickich, przewodniczący MKZ „Solidarność” Katowice w latach 80, internowany w stanie wojennym, więzień polityczny, zmuszony do emigracji, wrócił do Polski w 2010 roku. Publicysta „Horyzontów”, „Gwiazdy Polarnej” i „Nowego Dziennika”. Członek Americans For Independent Poland w Nowym Jorku oraz Instytutu im. Józefa Piłsudskiego,

104. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – proboszcz parafii ormiańskokatolickiej w Gliwicach, kapelan strajku w Nowej Hucie w 1988 r.

105. Dr Tomasz Szczepański – historyk, Warszawa

106. Jerzy Targalski – historyk, politolog, orientalista, działacz opozycyjny i publicysta, były członek Zarządu Polskiego Radia,

107. Dr Wojciech Popkiewicz – reżyser TV, pieśniarz, publicysta,

108. Tadeusz Dudkiewicz (obecnie zam. Radomsko) – działacz opozycji demokratycznej, delegat na I KZD NSZZ „S” Regionu Śl.-Dąbrowskiego, represjonowany, internowany, wielokrotnie i aktualnie bezrobotny, nadal szykanowany, współzałożyciel i Przewodniczący Towarzystwa Patriotycznego Radomsko w Radomsku,

109. Roman Kruk – były Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kopalni Wegla Kamiennego „Staszic” w Katowicach,

110. Jan Derbis – Wieluń, działacz opozycji w roku 1980 i dalszych latach walki z komuną w PRL,

111. Mirosław Chojecki – współorganizator Niezależnej Oficyny Wydawniczej, członek Biura Zagranicznego NSZZ „Solidarność”,

112. Artur Łopuszyński – Lublin,

113. Piotr Rachtan – dziennikarz,

114. Starszy inspektor ZS Paweł Baca – Szef Sztabu Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec”, członek KPN,

115. Marian Pionk,

116. Daniel Jacent – prawnik, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice, założyciel Instytutu Silesia, były przewodniczący NZS na Uniwersytecie Ślaskim,

117. Dr hab. med. Józefa Panek – Adiunkt Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Lekarski; II Katedra Chirurgii Ogólnej,

118. Marek Żółtowski,

119. Mariusz Świerczyński,

120. Jarek Zamojda,

121. Tadeusz Puchalka,

122. Kulesza Zofia,

123. Ewa Więcek,

124. Grażyna Mozol – członek NSZZ Solidarność Politechniki Wrocławskiej,

125. Michał Kumor,

126. Wiesław Główczyński – matematyk, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,

127. Artur Owczarek,

128. Dr Wiesław Ortyl,

129. Dr Arkadiusz Babczuk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

130. Ewa Kominek – Gdańsk,

131. Agnieszka Łysikowska,

132. Teresa Siemińska,

133. Marek Barańczuk – członek „Solidarności”,

134. Bohdan Urbankowski – pisarz, działacz Zw. Piłsudczyków, Warszawa,

135. Jerzy Wawrzak – Bytom,

136. Teresa Inglot,

137. Ewa Kucharska,

138. Ewa Sliwinska – USA,

139. Sylwia Sobota,

140. Krzysztof Wianecki – Solidarność Walcząca, więzień polityczny stanu wojennego, kawaler  Krzyża Komandorskiego OOP,

141. Lek. n. med. Jakub Zdzisław Nowykiw-Krzemiński, okulista, internista, lekarz ZUS, Borne Sulinowo,

142. Sławomir Swiderski – lekarz weterynarii Kaarst, Niemcy,

143. Barbara Swiderska – mgr inz.technologii drewna Kaarst, Niemcy,

144. Jan Makara – Odense, Dania

145. Bożena Walewska,

146. Jarosław Kresa – dziennikarz,

148. Mariusz Urbańczyk,

149. Janusz Waliszewski,

150. Antoni Nadstazik,

151. Elżbieta Kozdeba – księgarz,

152. Henryk Bienkiewicz – emerytowany wykładowca UJ, tłumacz M. Bułhakowa, członek ZAiKS,

153. Natalia Kuncewicz-Bienkiewicz, emerytowana nauczycielka fizyki, odznaczona Złotą Odznaką NSZZ Solidarności,
154. Dorota Murawska,
155. Andrzej Brzezik – nauczyciel historii,
156. Agata Chróścicka-Kreft,
157. Michał Kreft,
158. Andrzej Bafalukosz – więzień stanu wojennego ob.Grecja Pireus,
159. Krzysztof Budziakowski – działacz opozycji w okresie PRL, Prezes Fundacji im. Zygmunta Starego,
160. Michał Tomasz Tyczyński,
161. Ryszard Majdzik – członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność – 80
162. Adam Dyba – współzałożyciel i członek NSSZ Solidarność w OPRF i MPK Kraków,
163. Marek Martynowski – senator RP,
164. Zbigniew Zobek – inżynier,
165. Witold Rymer – Klub GP Gliwice,
166. Józef Wieczorek – wykładowca usunięty dożywotnio z UJ w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, autor serwisu Lustracja i weryfikacja Naukowców PRL,
167. Kazimierz Głowacki, Kraków
168. Paweł Hebda – handlowiec, Kraków
169. Monika Weber, Gdańsk
170. Tadeusz Galisz, Rybnik, Śląsk
171. Piotr Puchara, Dąbrowa Górnicza
172. Stanisław Śmigiel – były działacz opozycji demokratycznej w PRL,
173. Michał Garapich z Krakowa,
174. Krzysztof Dobrzyński,
175. Artur Matwiejczyk,
176. Dr hab. Zdzisław Gębolyś,
177. Dr Władysław Pęksa – Uniwersytet Jagielloński,
178. Edyta Kasperska, Starachowice
179. Ewa Mika,
180. Roman Cybulski,
181. Sławomir Janiszewski,
182. Joanna Łukasiewicz Wyrwich, dziennikarka

183. Mateusz Wyrwich, publicysta, pisarz działacz opozycji niepodległościowej lat osiemdziesiątych, Tygodnik Wojenny, Samorządna Rzeczpospolita,
184. Dr hab. Zbigniew Jakubiec – Wrocław,
185. Alojzy Pietrzyk,
186. Zygmunt Korus – krytyk sztuki, szef klubu „Gazety Polskiej” w Chorzowie,
187. Krystyna Grzybowska publicystka „wSieci” i wPolityce,
188. Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – historyk, dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, wykładowca WSD TS, publicysta, organizator pielgrzymek kibiców na Jasna Górę, były działacz Federacji Młodziezy Walczącej reg. Gdańsk,
189. Edward Pińkowski – internowany, działacz podziemia antykomunistycznego,
190. Konrad Zbrożek,
191. Marek Kaczmarek, Wrocław
192. Maciej Markiewicz,
193. Andrzej Opitek – Prezes Fundacji Rozwoju PATRIA,
194. Ewa Widota-Nyczek – emerytka,
195. Zbigniew Kosowski – aktor,
196. Dr Grzegorz Bałuka, Wrocław
197. Andrzej Ewert,
198. Dr Tomasz Gronek – matematyk, Poznań
199. Marian Głodzik,
200. Mirosław Kokoszkiewicz – „Warszawska Gazeta”,
201. Magdalena Cholewa – tłumacz przysięgły,
202. Anna Rojek, Warszawa
203. Robert Moczulski,
204. Inż.Tadeusz Różycki, Wrocław
205.  Anna i Janusz Skibińscy,
206. Hanna Urbańska,
207. Krzysztof Czabański, dziennikarz
208. Anna Nowik, I-sza „S”, wolontariusz IPN, Solidarni 2010,
209. Adam Gajkowski Stowarzyszenie „Nasza Polonia” Australia, były działacz NSZZ „Splidarność”,
210. Jacek Lilpop, współpracownik  KOR ,  „Solidarności”,
211. Elżbieta Wróblewska ekonomistka Klub „Gazety Polskiej” Warszawa,
212. Elżbieta Włostowska, Warszawa
213. Marek Klimek- więzień polityczny 1972-73,
214. Gabriel Gzik,
215. Tadeusz Wacławek, Warszawa
216. Sławomir Wieczorek, Solidarność Walcząca, Gorzów Wlkp.
217. Boleław Dojka, Frankfurt/M, Niemcy
218. Stanisław Srokowski – pisarz,
219. Podolski Marek, autor strony „Historia Mieleckiej Opozycji 1940-1990”,
220. Andrzej Chodakowski współtwórca filmu „Robotnicy 80” z żoną Joanną,
221. Wojciech Klukowski – Szczecin,
223. Leszek Rabikowski – emeryt, Wieluń
224. Ewa Trzaska – inżynier budownictwa, Szczecin
225. Mirosława Błaszczak-Wacławik – działaczka opozycji antykomunistycznej,
226. Zbigniew Habierski (inżynier),
227. Piotr Zarębski – reżyser filmowy – Łódź,
228. Aleksander Szumański,
229. Witold Jasieński,
230. Adam Głowacki – Łódź ” S”,
231. Izabela Górska,
232. Piotr Kozicki – członek stowarzyszenia „13 Grudnia”, przedsiębiorca
233. Irena Stysiak,
234. Janusz i Piotr WALENTYNOWICZ,
235. Edward Malec – w roku 1982 współzałożyciel Oddziału Katowie „Solidarnocsi Walczacej”, wspolpracownik Jadwigi Chmielowskiej po objęciu przez nia przewodniczenia SW w Katowicach, obecnie przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”,
236. Anna T. Pietraszek – reżyser dokumentalistka, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy,
237. Zbigniew Mądzelewski,
238. Robert Sienicki – przedsiebiorca,
239. Urszula i Kazimierz Kaczmarczykowie, byli działacze Solidarności,
240. STANISŁAW KOSCH,
241. Bartlomiej Sniezynski,
242. Anna Rakocz -przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Więzionych i Internowanych w Stanie Wojennym  z siedzibą w Częstochowie,
243. Maciej Staszewski , przedsiębiorca , w latach 1986-90 założyciel i wiceprzewodniczący organizacji młodzieżowej KPN im. majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”,
244. Andrzej Klimaszewski mgr inż.elektryk, Szczecin
245. Piotr Smolana – poseł na Sejm RP IV kadencji,
246. Janina Bożena Korzińska,
247. Ryszard Tokarski,
248. Wojciech Dorobiński,
249. Dr Sławomir Dębski,
250. Aleksander Szumański,
251. Krystyna Popławski i Tadeusz Popławski, Gorzów Wlkp, emeryci
252. Janusz Vrobel,
253. Wojciech Radkowiak,
254. Marek Traczewski,
255. Piotr Dobecki ,
256. Maria Sikorska,
257. Kazimierz Banasiuk  – I Solidarność,
258. Krzysztof M. Kaźmierczak – dziennikarz, „Głos Wielkopolski”,
259. Marek Piekorz – Bojszowy,
260. AK Andruch/Bloger /,
261. Kazimierz Maciejewski – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
262. Dr hab. Rafał Biskup, wykładowca akademicki, Lublin
263. Bogumił Zaczyk – Ogólnopolski Ruch Narodowy, Ruch ku IV Rzeczpospolitej Polskiej, Chorzów
264. Malgorzata Michalczyk,
265. Zuzanna Smolsńska, Warszawa
266. Aldona Duda,
267. Elżbieta Grudzińska – Przewodniczaca Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze,
268.  Irena Przybylinska  – pielegniarka na emeryturze,

269. Mariusz Lewiński,
270. HANNA KARP, medioznwaca, nauczyciel akademicki, publicystka
271. Andrzej Stawiarski, dziennikarz
272. Tadeusz Ćwięka  Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL i Solidarności ,
273. Teresa Baranowska,
274. Bogumiła Jaźwiecka, Szczecin
275. Ppłk. w st.sp. Eugeniusz Danicki,
276. Andrzej Dębski zamieszkały w Krakowie,
277. Antoni Klusik – OSPN Opole, b. internowany w stanie wojennym, działacz I-wszej „Solidarności”,
278. Teresa Michałowska,
279. Marta Sujkowska,
280. Prof. dr hab. Bożena Urbanek – Śląski Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk, były członek Rady Programowej katowickiego oddziału TVP, członek „Solidarności” od 1980r. -nadal,
281. Ewa Toczyska, Gdynia
282. Andrzej Kumor – Goniec – Toronto,
283. Tomasz Balcer,
284. Adam Urbanek – dziennikarz, członek SDP leg. nr 830, członek „Solidarności”,
285. Tamara Owczarewicz, Lublin

286. Krystyna Owczarewicz, Lublin
287. Mgr inż. Elzbieta Guzikowska Konopińska ,
288. Adam Dyrko – dziennikarz, b. współredaktor Biuletynu NSSZ Solidarność Wprost w Katowicach,
289. Zbigniew Skowroński – redaktor naczelny GI KWORUM,
290. Maciej Gach,
291. Bogusław Jacek Horwath, Wrocław
292. Kazimierz Płaczek, Stare Żukowice
293. Kazimierz Woźniak, lingwista
294. Waldemar Wiśniewski – dziennikarz TVP Łódź,
295. Marcin Hałaś, dziennikarz
296. Zofia Terlecka, nauczycielka, Gdańsk
297. Ewa i Tomasz Kulowie,
298. Władysław Dratkowski,
299. Paweł Myszkowski – nauczyciel akademicki, Politechnika Białostocka
300. Ks. Jan Przybocki, Bibice  – parafia pw. MB Nieustającej Pomocy,
301. Ryszard Bocian,
302. Katarzyna Dela,
303. Anna Gręziak – działaczka Solidarności w latach osiemdziesiątych, były doradca śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
304. I.Szyszka – były operator Gromu,
305. Jacek Bobek,
306. Kłos Joachim – geolog, uczestnik strajku w 1981r.,
307. Jacek Majsak Solidarność Walcząca Warszawa. Więzień polityczny,
308. Marek Palczewski – dziennikarz portalu sdp.pl
309. Adam Cymborski – działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Warszawa ,
310. Stanisław Jakubowski,
311. Edward Stulginski,
312. Maria Dorota Pieńkowska – poetka,
313. Jacek Mruk – przeciwnik komunizmu i kłamstwa,
314. Krzysztof Szczepanowski,
315. Stanislaw Frej  –  prześladowany i więziony  przez komunistycznych oprawców,
316. Piotr Muszyński – inżynier informatyk, Massy, Francja
317. Wiesław Szostak – sekretarz stowarzyszenia ” Śląskie Porozumienie Obywatelskie”,
318. Sławomir Zoń,
319. Michał Turczyński, emeryt
320. Krzysztof Maria Załuski – dziennikarz, pisarz, wydawca sopockiego miesięcznika opinii „Riviera”,
321. Magdalena Jędraszko, Jabłonna
322. Józek Śreniowski – przewodniczący Stowarzyszenia „Ślad”, pełnomocnik Fundacji Walczącym o Niepodległość,
323. Barbara Rycerz – Stalowa Wola,
324. Bożena Ratter,
325. Andrzej Podgórniak – redaktor naczelny „skarszewiak.com”,
326. Anna Maszczyńska,
327. Tomasz Bieszczad – publicysta, animator kultury, członek Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów,
328. Bronisław Wolski, Kobyłka
329. Andrew W. Piotrowski – Kpt. jachtowy z Chicago,
330. Janina Rożek,
331. Jerzy Gęsikowski – były pracownik Instytutu Systemów Sterowania w Katowicach, członek NSZZ „Solidarność” od 12.09.1980 r.,
332. Wojtek Jabłoński Klub Gazety Polskiej,
333. Bohdan Melka – dziennikarz, Łódź
334. Wojciech Miazgowski, urzędnik państwowy, Warszawa
335. NOWAK STEFANIA,
336. Andzrej Tracz,
337. Anna Gwiazda – inż architekt, art. malarz, radna(PiS) Sejmiku Województwa Pomorskiego; Gdańsk
338. Andrzej Mikiewicz,
339. Dr med Anna Brodzikowska-Pytel,
340. Marek Łuckoś,
341. Edyta Łuckoś,
342. Maciej Pilichowski,
343. Artur Paczyna – NZS Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1987 – 1989),
344. Aleksandra Kania,
345. Marek Szanel – członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oddział Koszalin,
346. Bożena Hebrowska,
347. Adam Karpierz – programista,
348. Aleksandra Wieckiewicz – byla dzialaczka Konfederacji Polski Niepodleglej, Solidarności Walczącej, odznaczona przez ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta,
349. Przewodniczący Wojciech Podjacki – Liga Obrony Suwerenności,
350. Agnieszka Pejkowska,
351. Kazimierz Bąk, Solidarność Walcząca o/Mielec,
352. Janusz Szostak – dziennikarz i wydawca prasy,
353. Prof. dr hab. Grzegorz Musiał – Wydział Fizyki UAM,
354. Eda Janota, poetka, Katowice
355. Prof. dr hab. Jacek Puchalski – Uniwersytet Warszawski,
356. Katarzyna Mąkowska,
357. Bogdan Dragowski – więzień polityczny okresu stanu wojennego,
358. Tomasz-Jan Czarnik, Członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ”Solidarność”, Od 22.06.1983r na emigracji w Szwecji,
359. Józef Małobęcki – Członek Komisji Krajowej „Solidarność” z Regionu „Ziemia Sandomierska” w  1981 r., becnie Dyrektor Biura Senatorskiego senatora Mieczysława Gila,
360. Jurek Trojanowski, przedsiębiorca
361. Maria Charczuk – studentka UW, szczęśliwa żona i matka 2 dzieci,
362. Dr władysław Korowajczyk – publicysta Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Okręg Wileński AK, opozcjonista stanu wojennego,
363. Inż. Ryszard Michalak – Prezes Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej,
364. Dr Zbigniew Półtorak – przewodniczący Komisji Krajowej Federacji Solidarność’80,
365. Krzysztof Wasiuk – niegdyś członek NSZZ Solidarność,
366. Ewa Macholak,
367. Marek Chrapan,
368. Kazimierz Krauze,
369. Dr Andrzej Guzowski – Uniwersytet Medyczny w Białymsotku,
370. Elżbieta Wójtowicz,
371. Irena Świętochowska,
372. Teresa Holik,
373. Mariusz Molik – Warszawa
374. Mirosław Smoleński, Warszawa
375. Agata Klimek,
376. Jaromir Kwiatkowski, dziennikarz
377. Adam Goncerz – Prezes Związku Młodzieży Chrześcijańskiej “Polska YMCA”, W 1981 roku – Przewodniczący MKK NSZZ “Solidarność” w Sosnowcu, Wiceprzewodniczący KZ NSZZ “Solidarność”Kombinatu Budownictwa Ogólnego w Sosnowcu,
378. Aleksander Boroń,
379. Tomasz Kwiatek – prezes Stowarzyszenia „Stop Korupcji”, redaktor naczelny NGO w Opolu,
380. Andrzej Pokorski- Działacz opozycji antykomunistycznej,więzień polityczny,
381. Danuta Bolanowska,
382. Zygmunt Trziszka – student dziennikarstwa,
383. Violetta Mackiewicz-Sasiak – przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Wejherowie,
384. Zofia Kulesza,
385. Grzegorz Kaczmarzyk – KPN
386. Edgar Piotr Tomaszewicz,
389. Ewa Grabowska,
390. Bogdan Grabowski,
391. Henryk Karaś – członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” dawnego ZD KGHM (1980-1981),
392.  Sylwia Gruszczyńska, farmaceuta
393. Ewa Urbańczyk,
394. Piotr Piętak – Izdebnik powiat wadowicki,
395.  Małgorzata i Romuald Zadora-Przyłęccy,
396. Andrew Gruda,
397. Maciej Juniszewski – emerytowany nauczyciel, więzień stanu wojennego,
398. Jan Szaciłowski, Białystok
399. Paweł Kulawiński,
400. Beata i Marek Jabłońscy,
401. Jacek Kawczynski-Stowarzyszenie Rajd Katyński Pamięć i Tożsamość-USA,
402. Barbara Łysko,
403. Zbigniew Mielewczyk, Gdynia
404. Włodzimiera Pajewska – emeryt UAM,członek „S” od 1980 r.
405.   Andrzej B.Górski /fotografik niezależny ongiś członek ZPAF/
406. Irena Bukalska,
407. Halina Żwirska,
408. Janusz Zagajewski, Berlin
409. Marek Jastrzebski – opozycjonista PRL, Bard, Solidarność Walcząca, Solidarność Region Dolny Śląsk, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarni2010 Wroclaw,
410. Małgorzata Wypych – przewodnicząca klubu Gazety Polskiej w Łodzi, była przewodnicząca NSZZ Solidarność przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim,
411. Ewa Stankiewicz – szef Stowarzyszenia Solidarni 2010,
412. Karol Krementowski – przewodniczący KZ Solidarność w GZE Unimor w Gdańsku w latach 1980-1993, Członek ZR  NSZZ Sdaolidarność w Gdańsku w latach 1981-1993,
413. Teresa Zelent-Tokarz, Wrocław
414. Krzysztof Skowroński – dziennikarz, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
415.  Piotr Babinetz – działacz niepodległościowej opozycji młodzieżowej w PRL – „Gońca Podkarpackiego”, poseł na Sejm RP,
416. Natalia Tarczyńska – Zarząd Stowarzyszenia Solidarni2010,
417. Roman Maciantowicz – inżynier Londyn,
418. Michał Karnowski, dziennikarz
419. Lech Marek Jaworski – członek SDP, działacz polonijny w Kanadzie,
420. Adam Trukawka,
421. Aleksandra Gorska,
422. Wojciech Szpura – informatyk, Warszawa
423. Renata Szumańska-Szpura – księgowa, Warszawa
424. Artur Rogala – Stowarzyszenie Katon Kraków,
425. Lech Zborowski – dzialacz Wolnych Zwiazkow Zawodowych Wybrzeza, Solidarnosci i Podziemnej Solidarnosci w stanie wojennym,
426. Wiesław Nowakowski – klub Gazety Polskiej Ziemi Gliwickiej,
 427. Beata Mucha – „S 80” – gł.księgowa,
428Romuald Szeremietiew – opozycjonista, więzień polityczny w PRL, polityk, publicysta, doktor habilitowany nauk wojskowych, oficer rezerwyWP, poseł na Sejm III kadencji, były wiceminister i p.o. ministra obrony narodowej, wykładowca akademicki,
429. Ewa Milewska – national sales manager, Nowy Jork,
430. Agata Mikolajczyk,
431. Bogusław Nieznalski – artysta fotografik – kronikarz zmian społecznych z lat 1976-1990,
432. Jakub Kogut  – Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej Wieliczka,
433. Ryszard Krawczyk,
434. Józefa Panek,
435. Franciszek Krzysiak -m.in.: nauczyciel, socjolog, politolog, oficer – dysydent, autor książki: „KOMPROMITACJA…  GDAŃSKA   i … MINISTRA  KULTURY !” (jest bardzo polecana intelektualistom i znajduje się na jego stronie: www.drhumor.gdansk.pl !) Represjonowany już w 1979 i 1980 za poglądy polityczne i działalność – umieszczany dwa razy na oddziałe psychiatrycznym w wojskowym szpitalu, aby mu przypisać dwie nieuleczalne choroby psychiczne a jest super zdrowy! Wspaniały przewodnik gdański pracujący też w językach: niemieckim i rosyjskim!
436. Marian Semikow  – informatyk Andrychów,
437. Robert Szymański, Nowa Sól
438. Małgorzata Odyniec – dziennikarz, Klub „Gazety Polskiej” Gdańsk II,
439. Paweł Czyż – b. przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Młodzi Konfederaci”, redakcja NGO w Bielsku – Białej,
440. Michał Krzak – lek. dentysta , b działacz „SOLIDARNOŚCI”,
441. Krystian Bylica, Gdańsk
442. Jerzy Cabaj – Kawaler Orderu Odrodzenia Polski,
443. Maria Pamuła,
444. Elżbieta Ciekanowska, Ełk
445. Andrzej Glapiński,
446. Ewa Pawlowska,
447. Marek Waniewski – Gliwicki Klub Frondy,
448. Ewa Wyrębska-Dermanović,
449. Tomasz Małek – Stowarzyszenie Solidarni 2010, przewodniczący Oddziału Wrocław. Założyciel wydawnictwa EDUMAL,
450. Irena Maria Porębska,
451. Grzegorz BANECKI – b. działacz SKS Warszawa, założyciel i działacz NZS PW Warszawa, przedstawiciel NZS w Wielkiej Brytanii, b. założyciel i wiceprzewodniczący grupy Solidarności w Wielkiej Brytanii,
452. Mgr inż. Stanisław Kaczmar – Radny Rady Miasta Sulechów, W-ce prezes Stowarzyszenia Praworządny Sulechów,
453. Stanisław Tomczyk – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Opolskim,
454. Tomasz Załęski – przewodniczący Sympatyków Idei Lecha Kaczyńskiego w Łodzi,
455. Stanisław Zdziech – przew. K.Z. NSZZ Solidarność SZSP w Szydłowcu, za zorganizowanie strajku w pierwszym dniu stanu wojennego aresztowany, sądzony. Obecnie przew. Klubu Gazety Polskiej w Melbourne,
456. Prof. dr hab. inż. Marek Berezowski, Gliwice
457. Barbara Słowik, Dąbrowa Górnicza

458. Monika Kowalczyk, Sosnowiec
459. Piotr Kowalczuk – dziennikarz BBC, obecnie korespondent “Rzeczpospolitej” w Rzymie,
460. Krzysztof Nagrodzki – Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Oddział Łódź,
461.  Halina Żwirska – sekretarz GKR SDP,
462. Violetta Kardynał – dziennikarka,
463. Andrzej Borowski – profesor nadzwyczajny PAN, Gliwice
464. Adam Kowalczyk – Konwent Seniorów Solidarności, Przedsiębiorca,
465. Ewa Makuch – KLUB GAZETY POLSKIEJ z WEJHEROWA,
466. Wojciech Hempel – plastyk,
467. Bogusław Czaja,
468. Kluby Gazety Polskiej z Olsztyna , Bartoszyc, Szczytna, Kętrzyna. Przewodniczący klubów: Wioletta Machniewska, Elżbieta Matwiejczuk, Andrzej Michalski,
469. Wojciech Mickunas,
470. Dr Barbara Pytlos, Sosnowiec
471. Anna Maria Rzepecka – matka, pedagog, blogerka  Stargard Szczeciński,
472. Paweł Kopiczko,
473. Dr Krzysztof Karnkowski – socjolog, bloger
474. Renata Mościńska – Sosnowiec,
475. Wioleta Kruś,
476. Piotr Kaszubowski – historyk, poeta, sekretarz Klubu Gazety Polskiej w Przasnyszu,
477. Krystina Nejman,
478. Joanna i Andrzej Choromańscy,
479. Janusz Fatyga – prezes Związku Weteranów III Konspiracji 1956 – 1989 Łódź,
480. Marek Wach – były przewodniczący Komitetu Strajkowego w FSM Tychy,  wice przewodniczacy MKZ Tychy oraz ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarnosc”, internowany, członek Partii Republikańskiej w Teksasie,
481. Dr Beata Kuna – nauczyciel akademicki Gdańsk,

482. Dr Maciej Kuna – nauczyciel akademicki Gdańsk,
483. Prof. UG dr hab. Romuald M. Piekarski (Gdańsk),
484. Jerzy Langer – działacz Solidarności i opozycji demokratycznej w PRL, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” od 1990, w latach 1998-2010 Zastępca Przewodniczącego KK NSZZ „S”,
485. Tomasz Baliczek – Nowy Sącz,
486. Jacek Trzaska z Chrzanowa,
487. Dr Wacław Grzybowski – wykładowca Uniwersytetu Opolskiego, anglista, sekretarz KZ NSZZ Solidarność Uniwersytetu Opolskiego,
488. Jan Raczycki – Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL”Przymierze” w Bydgoszczy,
489. Arkadiusz Duda – wiceprezes Niepoprawnego Radia PL,
490. Boguslaw Henryk Kaczorowski,
491. Sylwia Złotoś,
492. Andrzej Malik – Kraków,
493. Katarzyna Gadawska – NZS AR Kraków  w latach 1981-1988, przedsiębiorca, Klub Gazety Polskiej Busko-Zdrój,
494. Jerzy Stankiewicz, Kalisz
495. Edward Janusz,
496. Zbigniew Kos z miejscowości Aberdeen,
497. Patryk Stefaniak, Bogatynia
498. Andrzej Cyran – Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Pszczynie,
499. Agnieszka Głowacka – Kraków,

500. Marcin Głowacki – Kraków,
501. Małgorzata i Witold Sławińscy – lekarze,
502. Jan Pecold – Solidarność Kalisz, obecnie Kanada,
503. Klub Gazety Polskiej Rypin,
504. Tadeusz Jabłoński, Gdynia
505. Aleksander Kalański – radny Rady Miejskiej w Sosnowcu, dziennikarz,
506. Andrzej Chmielewski – Katowice,
507. Lidia Dziża, Tarnów
508. Bolesław Bezeg – Opole, dziennikarz radiowy, wydawca czasopism,
509. Antoni Styrczula – dziennikarz prasowy i radiowy, doradca, w latach 1996–1998 rzecznik prasowy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,
510. Jerzy Jachnik – Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej.
511. Dariusz Brozyniak – działacz „I Solidarności” i sekretarz opozycyjnej Rady Pracowniczej OBR EMAG w  Katowicach, kolega z roku Wydziału Automatyki  i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
512. Stanislaw Kapturkiewicz – Chicago,
513. Andrzej Gużkowski – Solidarność Walcząca Ziemi Gliwickiej,
514. Jan Józef Huzarewicz – inżynier, były działacz Solidarności i opozycji antykomunistycznej, były prezydent Miasta Żory i radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Żorach, w latach 2000 – 2004 Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Żory
515. Klub Gazeta Polska Pabianice,
516. Michał Rostek – informatyk , działacz i współzałożyciel „Solidarności” , współorganizator strajku w 1988 w Hucie Stalowa Wola,
517. Kazimierz M. Janeczko,
518. Jerzy W.Małecki – Jagodne,
519. Beata Wróblewska,
520. Eugeniusz Drewek,
521. Leszek Grzeszczyk – Szczecinek,
522. Tadeusz Wojteczko – przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Tarnobrzegu,
523. Włodzimierz Kapczyński – żołnierz AK, wieloletni więzień polityczny, osadzony w czasach stalinowskich za Związek Walki z Komunizmem, działacz Solidarności, członek zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności, delegat na I, II i III KZD Solidarności, członek podziemnej Solidarności po 1980 roku, do końca 1988 szef kolportażu na północno-wschodnią część Regionu, organizator podziemnej poligrafii, m.in. druku pism „Regionalny Informator Solidarności”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, także książek, Od 1990 działacz Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, do 2005 prezes Zarządu Oddziału ZWPOS w Katowicach. Od 2002 działacz Wojewódzkiej Komisji Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego,
534. Marek Brzykcy,
535. Jacek Głowacz – działacz NSZZ”Solidarność ” Region GDAŃSK, Sekretarz Sekcji Krajowej,
536. Ewa Pacura – Łomianki,
537. Jan Starżyk – Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chrzanowie,
538. Janusz Jabłoński ,
539. Jadwiga Zembrzycka – Płońsk,
540. Maciej Pawlak – czł. redakcji podziemnego „Głosu Solidarności”, dziennikarz Gazety Polskiej,
541. Krzysztof Jabłoński – klub Gazety Polskiej w Pabianicach,
542. Jan Gładysz – Klub Gazety Polskiej w Tarnowskich Górach,

543. Anna Fastnacht-Stupnicka – dziennikarka, członek SDP, działaczka Solidarności i redaktorka podziemnego „Prostownika”,
544. Jan Tkaczyk,
545. Aneta Jakubowska,
546. Jerzy Zacharko – były działacz popzycyjny w PRL, współzałożyciel Zakopiańskiej Solidarności, Przewodniczący Krajowej Komisji Pracowników w „Społem”, obecnie – Przewodniczący Rady Miasta Zakopane,
547. Ewa Gąssowska, Białystok
548. Dr Marek Baterowicz, Sydney
549. Adam  Hlebowicz, Radio Plus
550. Waldemar Machulak,
551. Waldemar Deska, opozycjonista, architekt, muzyk lider zespołu Daab,
552. Aleksandra Skibińska- była dziennikarka tygodnika ” Czas” w Gdańsku, zwolniona w stanie wojennym z zakazem pracy w zawodzie, b. wpółpracownik Radia Wolna Europa, „Polityki” i „Rzeczpospolitej”,
553. Robert Henryk Cymborski – Łomianki,
554. Jerzy Ridan – reżyser filmowy,
555. Alfred Znamierowski, Górki Wielkie
556. Julian Wójcik – Warszawa,
557. Piotr Orlof – Tarnobrzeg,
558. Dariusz Janta,
559. Dariusz Janta  – Przwodniczący Komitetu Powiatowego PiS w powiecie Kościerskim,
560. Marian Antończyk,
561. Biskupek Kazimierz- delegat I krajowy zjazd SOLIDARNOŚCI, MKZ-Katowice na emigracji Niemcy\Aachen,
562. Sebastian Strębski – Częstochowa,
563. Andrzej Suwalski, Würselen – Niemcy
564. Rosemarie Suwalska, Würselen – Niemcy,
565. Dr hab. inż. prof. PO Zdzisław Śloderbach – Politechnika Opolska,
566. Teresa Wiśniewska  – ekonomista
567. Zbigniew Wiśniewski – przedsiębiorca budowlany,
568. Zbigniew Witak,
568. Bartosz Skiba – wydawca telewizyjny,
569. Paweł Władkowski – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar „Grudzięń  70” oraz wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia.
570. Krystyna Górzyńska – dziennikarka, publicystka, blogerka Rebeliantka.
571. Krzysztof Rutkowski – internowany członek zarządu Solidarności Huty Katowice. Wice przewodniczacy komisji rewizyjnej zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność., obecnie na emigracji w USA,
572. Danuta Kobylecka,
573. Ryszard Bona,
574. Ryszard Bona – www.PoloniaSF.org – San Francisco,
575. Jolanta Rybacka – Bydgoszcz,
576. Andrzej Jarosz,
577. Bożena Szubert – Kluczbork,
578. Ryszard Ryśnik – przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Lubinie,
579. Bogdan Dragowski – Wiézieñ Polityczny Okresu Stanu Wojennego,
580. Kazimierz Kubrak – Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu Małopolska „Solidarność”, Przewodniczący Małopolskiej Sekcji Handlu NSZZ”Solidarność Region Małopolska,
581. Wojciech Kusy – Klub Gazety Polskiej w Essen – przewodniczący,
582. Roland Dubowski,
583. Jan Dumny,
584. Janusz,Janus  Krause – działacz opozycyjny, Hannover,
585. Krzysztof Wilemborek – inżynier, Rumia, woj. pomorskie,
586. Andrzej Kępiński – dziennikarz, pisarz (Ukraina. Po obu stronach Dniestru), twórca filmów dokumentalnych (film „NIKT”). Członek Kongresu Mediów Niezależnych,
587. Tomasz Łupina, redaktor Niepoprawnego Radia PL,
588. Jan Łopuszański – były doradca NSZZ Solidarność, były poseł na Sejm RP,
589. Urszula Paczyńska i Jarosław Paczyński z Łodzi,
590. Sławomir Jerzy Krupiński – koordynator Polskiej Partii Niepodległościowej Warszawa,
591. Bernard Suski – działacz opozycyjny w stanie wojennym, obecnie przewodniczący Miejskiej Komisji Emerytów i Rencistów w Rudzie Śląskiej,
592. Julia Arak,
593. Alojz LOrek,
594. Hieronim Ochnio – uczestnik strajków w Jastrzębiu Zdroju,
595. Tomasz Strzyżewski,
596. Walerian Wiśniewski – przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Konstantynowie Łódzkim,
597. Andrzej Kalbarczyk,
598. Edyta Witka-Jeżewska,
599. Dr. med. Wiesław Kostrzewski – z Chicago i z Tobolska,
600. Krystyna Błaziak,
601. Tomasz Lupina,
602. Andrzej Suwalski,
603. Ryszard Kowalewswki – artysta plastyk, alpinista,
604. Herbrych Mieczysław – opozycjonista,
605. Janusz Mikulak,
606. Wojcieh Miazgowski,
607. Maria Wiertel,
608. Piotr Kwapniewski,
609. Alfred Znamierowski,
610. Paweł Jerzy Jaxa Debicki – ksiegarz, socjolog,
611. Irena Grabczewska,
612. Aneta Jakubowska,
613. Jan Zubowski – prezydent Głogowa,
614. Mr. Jan Tarwid – Janwid, JPII Polish American Poets Academy Member,
615. Tadeusz Bielawski,
616. Zbigniew Kos,
617. Zenon Fabianowicz,
618. Ireneusz Lisiak,
619. Piotr Kaszubowski,
620. Zofia Madej,
621. Wojciech Hempel,
622. Jan Michalak,
633. Paweł Łojewski,
634. Paweł Dziubański, Wrocław
635. Adam Szymański – Warszawa,
636. Piotr Jaworski – nauczyciel,
637. Andrzej Wasilak,
638. Andrzej Nowak,
639. Lucyna Kondrat, anglistka
640. Jacek Źróbek,
641. Włodzimiera Pajewska,
642. Bogdan Stasiak,
643. Jan Świtkowski
644. Krzysztof Gosiewski,
645. Alicja i Józef Kalinowscy Żory,
646. Maciej Dąbrowski,
647. MARIAN JURASZCZYK – DZIAŁACZ OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ W PRL, SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA ŁÓDŹ,
648. Włodzimierz Olszewski – były działacz KPN i ZS ”S”,
648. Wawrzyniec Kaznowski,
649. Jerzy Jankowski – Członek i działacz Solidarności Walczącej na zachodzie,
650. Mgr Franciszek Bloch,
651. Adam Karpierz,
652. Wanda Lipska,
653. Ewa Kuch,
654. Wojcieh Miazgowski,
655. Wojciech Jabłoński,
656. Bohdan Melka, dziennikarz, Łódź
657. Tadeusz Jaskulski,
658. Jacek Wyszyński – informatyk Olsztyn,
659. Jerzy Witek,
660. Mgr Elżbieta Jørgensen,
661. Tadeusz Bronicki – emeryt PKP,
662. Pawel Szymanski,
663. Marek Popowicz-Watra, dziennikarz z Kanady,
664. Byli działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża,
665. Maciej Dziubański – Solidarność Walcząca,
666. Andrzej Podgórniak,
667. Ireneusz Wolański,
668. Stanisław Romańczukiewicz,
669. Anna Kulerz,
670. Jerzy Kozłowski,
671. Jarosław Kiepura,
672. Adam Borowski,
673. Marek Michoń,
674. Katarzyna Lewandowska,
675. Jan Karpinski,
676. Mirosława Marcheluk – Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Była Dyrektor Artystyczny Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Członek założyciel Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
678. Ryszard Mróz – Aktor, b. wiceprzewodniczący Łódzkiej Rady Kultury przy NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Łódzkiego, członek założyciel Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego w Łodzi, radny i wiceprzewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi I i II kadencji, członek założyciel Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
679. Bolesław Wojciech Grabowski,
680. Dr Rafał Brzeski – dziennikarz, Polskie Radio, ABC News, BBC,
681. Jolanta Staw,
682. Grazyna Dyka,
683. Lucyna Romańska,
684. Zygmunt Dyka,
685. Teresa Baranowska,
686. Bogumił Zaczyk,
687. Robert W. Klima,
688. Jan Bogatko – korespondent radia wnet w Niemczech,
689.  Aldona Duda,
690. Stanisław ALOSZKO – były działacz NSZZ Solidarność związany z MKZ Katowice, w którym działałem wspólnie z J. Chmielowską, aktualny Prezes Federacji Polonii Francuskiej – Paryż,
691. Zofia Kwiatkowska – Dublaszewska, były wiezień polityczny, Australia – Wiktoria,
692. Jacek Kawczak,
693. Maria Śledziewska,
694. Zbigniew Przedwojski,
695. Katarzyna Wojnar,
696. Mariusz Kreft,
697. Dr inż. Edward Tyburcy – były działacz i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w ZAP w Ostrowie Wlkp.
698. Eda Janota, poetka Katowice
699. Janina Bożena Korzińska,
700. Konrad Turzyński z Torunia, w przeszłości podziemny publicysta, uczestnik Ruchu Młodej Polski,
701. Tadeusz Rafał Pępkowski,
702. Kazimierz Gapski z żoną Haliną,
703. Włodzimierz Funika,
704. Janina Małecka,
705. Dariusz Loranty – oficer policji w stanie spoczynku, nadkomisarz, negocjator stołeczny. Współautor „Spowiedzi psa”, felietonista Śledczego Focusa. Obecnie częsty komentator telewizyjny, występuje w mediach drukowanych i elektronicznych,
706. Bogdan Gizdoń,
707. Iwona Maria Zięba,
708. Ewa Svensson z demokratycznej i  sprawiedliwej Szwecji,
709. Marcin Jaworski,
710. Bogdan Dzakanowski
711. Beata Kornicka-Konecka   art. plastyk,
712. Zbigniew Sobek – psycholog,
713. Halina Hodacka,
714. Zbigniew Nieciecki – lekarz weterynarii Ciepielów,
715. Aleksandra Nieciecka – spółdzielca WNET Ciepielów,
716. Justyna Pietrzak-Wróbel,
717. Wojciech Piotr Kwiatek – krytyk literacki, publicysta Radia Wnet i „Naszej Polski”, członek „S” od 1980 r.,
718. Michał Krzak – lekarz dentysta, były działacz „SOLIDARNOŚCI”,
719. Leszek Smyrski,
720. Ilona Lelito,
721. Emilia Dobrowolska,
722. Bożenna Dobrzyńska,
723. Prof. Jarosław H. Bauer – fizyk, prof. Uniwersytetu Łódzkiego,
724. Maria Ścibor-Marchocka,
725. Łukasz Sadecki,
726. Wiesława Dorota Fiutek – nauczycielka języka polskiego,
727. Jakub Chełstowski Prezes Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną i Radny Miasta Tychy,
728. Maciej Kublikowski, Siedlce,
729. Marta Dzido – pisarka, reżyserka,

730. Piotr Śliwowski – dokumentalista, producent filmowy,
731.  Zuzanna Janin – artystka sztuk wizualnych, Prezeska Fundacji Lokal Sztuki, członkini Komitetu Strajkowego strajku studentów ASP w Warszawie w 1981 roku,
732. Bolesław Twaróg – Tychy,
733. Krystyna Zowczak-Jastrzębskatrenerka pozarządowa i biznesowa, dawniej: działaczka opozycji antykomunistycznej, Warszawa
734. Barbara Żytomirska,

735. Tomasz Żytomirski,
736. Kasimir Biskupek,
737.  Ewa Ossowska – działaczka strajku sierpniowego 1980  „Ta trzecia”,
738. Zbigniew Lisewski – „Solidarność” Kwidzyń,
739. Maria Kuśnierz,
740. Bogusław Olszewski, Siedlce
741. Alina Cybula – Borowińska (dwukrotnie internowana w stanie wojennym) – Warszawa,

742. Hanna Jakóbowska (internowana oraz osadzona w areszcie śledczym w stanie wojennym) – Warszawa,
743. Alicja Nabzdyk-Kaczmarek, adwokat działacz związkowy,
744. Zenon Szmidtke – uczestnik strajku w kopalni „Staszic” podczas stanu wojennego, działacz NSZZ „Solidarność”,
745. Ali Chamzin, kierownik departamentu spraw zagranicznych Medżlisu Tatarów Krymskich, Symferopol, Krym-Ukraina,
746. Bogusław Owoc – Olsztyn,
747. Tomasz Hubert Cioska – przedsiębiorca, Wrocław
748. Sławomira Smelkowska, Gdynia
749. Beata Ceajda,
750. Lech Kozera – więziony w stanie wojennym przewodniczący „Solidarności” w Polskiej Żegludze Bałtyckiej, działacz związkowy i społeczny,
751. Elżbieta i Tadeusz Gauer – Kołobrzeg,
752. Wolfgang Weinreich,
753. Jerzy Siek,
754. Jan i Jadwiga Maj – emerytowani nauczyciele, członkowie Solidarności  od 1980 roku,
755. Ewa Ossowska – uczestniczka strajku w Stoczni Gdanskiej w Sierpniu 1980 roku,
756. Tomasz Ligenza,
757. Barbara i Waldemar Jóźwiccy – Reda

Jeśli i TY wspierasz tą petycję zostaniesz do niej dopisany, złóż swój podpis wysyłając akces na e-mail:

[email protected]

Podpisz Petycję!

Czytaj także: „Pani Jadwigo, nasza śląska MATKO Solidarności, pamiętaj nie jesteś sama!„.

 

Komentarze

komentarze