Adam Słomka i mediaW lipcu rozpoczęło się wydawanie przez ośrodki pomocy społecznej tysięcy decyzji o odmowie przyznania świadczeń opiekuńczych. Skoro MPiPS szuka oszczędności to powinno zwrócić uwagę na marnotrawienie środków publicznych przez Ministerstwo Sportu, np. na koncert Madonny lub marnowanie środków przez polityków PO na cygara, odzież, spotkania integracyjne i inne kosztowne wydatki utrzymywane z pieniędzy podatników – nie może jednak oszczędzać na tych, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad przewlekle chorymi – pisze Adam Słomka, lider KPN-OP w liście otwartym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka–Kamysza.

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
OBÓZ PATRIOTYCZNY

Warszawa, 22 lipca 2013 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej
Pan Władysław Kosiniak–Kamysz

 

L I S T O T W A R T Y

 

Szanowny Panie Ministrze!
Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny zwraca się do Pana Ministra o podjęcie inicjatywy w zakresie zmiany ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548). Zgodnie ze zmianami ustawowymi obowiązującymi w pełni od 1 lipca br. specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie kwota ta wynosi 623 zł).

Zdaniem KPN – Obóz Patriotyczny ani świadczenie pielęgnacyjne (dla osób opiekujących się osobami, których niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia), ani specjalny zasiłek opiekuńczy nie mogą w żadnym razie przyznawane w oparciu o kryterium dochodu ustalone na żenująco niskim poziomie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powinno mieć świadomość, że opieka nad osobami chorymi jest formą najcięższej możliwej pracy, której wymiar w niektórych wypadkach dochodzi do opieki całodobowej (24h). W naszym kręgu cywilizacyjnym opieka nad chorymi przewlekle oraz osobami chorującymi z uwagi na zaawansowany wiek jest uwarunkowania tradycją. Wprowadzone zasady przyznawania świadczeń będą prowadziły do wymuszonego ciężką sytuacja materialną oddawania osób przewlekle chorych do domów pomocy społecznej lub pozostawiania bez opieki w ogóle.

Zdaniem Konfederacji jeśli III RP pod rządami koalicji PO – PSL stać na dalsze wypłacanie miliardów złotych na rzecz świadczeń emerytalnych i rentowych tysięcy totalitarnych zbrodniarzy, którzy uzyskują wielotysięczne dochody z podatków płaconych przez ostatnie 24 lata również przez członków opozycji demokratycznej PRL to stać nas przede wszystkim na stosowanie zasady pomocniczości dla najsłabszych – do tego pokrzywdzonych losowo.

Zmiany wprowadzone głosami koalicji PO – PSL i sztywne ustalenie negatywnej przesłanki w postaci kryterium dochodowego na poziomie 623 zł dochodu na osobę w gospodarstwie domowym jest kpiną z wyrzeczenia tysięcy Polaków opiekujących się z własnej woli – a nie chęci zysku – chorymi członkami swoich rodzin.

Z informacji KPN – Obóz Patriotyczny wynika, że właśnie w lipcu rozpoczęło się wydawanie przez ośrodki pomocy społecznej tysięcy decyzji o odmowie przyznania świadczeń opiekuńczych. Skoro MPiPS szuka oszczędności to powinno zwrócić uwagę na marnotrawienie środków publicznych przez Ministerstwo Sportu, np. na koncert Madonny lub marnowanie środków przez polityków PO na cygara, odzież, spotkania integracyjne i inne kosztowne wydatki utrzymywane z pieniędzy podatników – nie może jednak oszczędzać na tych, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad przewlekle chorymi.

Panie Ministrze!
W związku z przedstawioną sytuacją wnosimy o pilne podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej, która naprawi kolejną skandaliczną i szkodliwą społecznie wpadkę rządu Donalda Tuska – uderzającą w setki tysięcy chorych i ich rodzin.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący KPN-Obóz Patriotyczny,
poseł na Sejm RP (1991-2001),
rzecznik Ruchu Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI”

Adam Słomka

Komentarze

komentarze