Media to IV władza, która ma patrzyć politykom oraz ich rodzinom na ręce i prześwietlać wszelkie działania publiczne. Tak się dzieje w każdym normalnym kraju. Jednak w Polsce panuje jakaś dziwna choroba, bo od czasu „okrągłego stołu”, czyli 1989 roku media żyją w symbiozie z władzą? Dziennikarze portalu Pressmix zawsze piszą o sprawach trudnych i nie pozwolą sobie zamknąć ust. W związku z pismem jakie wpłynęło do naszej redakcji oraz rozmową telefoniczną – z osobą podającą się za Katarzynę Tusk – publikujemy list elektroniczny. Jednocześnie apelujemy i wzywamy do odpowiedzi na publicznie postawione pytania w artykule pt. „Skąd córka Tuska ma kasę na mieszkanie i nowy samochód?

Deklarujemy również, że nie damy sobie zamknąć ust i nie pozwolimy się zastraszać… Niech ta publikacja będzie przestrogą dla kolejnych „odważnych”, którzy zechcą wpływać na niezależne media. A więc gdy powiedziało się A to trzeba powiedzieć i B oraz opublikować pismo:

Sopot 30.03.2013 r.

Katarzyn Tusk

Redakcja pressmix.eu

Wezwanie  do zaniechania naruszeń dóbr osobistych

W związku z artykułem emitowanym za pośrednictwem serwisu pressmix.eu do publicznej wiadomości w dniu 29.03.2013 r. adres strony: http://pressmix.eu/index.php/2013/03/29/skad-corka-tuska-ma-kase-na-mieszkanie-i-nowy-samochod/ moich personaliów oraz nieprawdziwych i godzących w moje dobre imię stwierdzeń dotyczących mojej osoby mogących narazić mnie na utratę zaufania potrzebnego do prowadzonej przeze mnie działalności, czym bezprawnie  naruszone zostały moje  chronione Konstytucją RP oraz przepisem art. 23 k.c. dobra osobiste – wzywam Państwa na podstawie art. 24 § 1 k.c. do  natychmiastowego zaprzestania publikowania i rozpowszechniania w/w wpisu na Państwa serwisie i nie rozpowszechniania informacji noszących znamiona przestępstwa z art. 212 k.k. oraz do natychmiastowego usunięcia w/w treści sprzecznych z prawem.  Jednocześnie wnoszę o udostępnienie wszelkich posiadanych przez Państwa informacji mogących pomóc w identyfikacji sprawcy naruszeń niezbędnej do spowodowania poniesienia przez niego konsekwencji prawnych swojego czynu.

W razie nie dostosowania się do niniejszego wezwania niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od daty jego otrzymania, zmuszona będę bez dalszych już wezwań podjąć kolejne kroki prawne, a w tym na podstawie art. 24 k.c. wystąpić przeciwko Państwu z  roszczeniami o ochronę dóbr osobistych na drogę postępowania sadowego oraz zawiadomić organy ścigania.

Katarzyna Tusk”

Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że wolność słowa, to podstawowe prawo człowieka, odnoszące się do możliwości swobodnego wypowiadania swoich poglądów i łączona jest z reguły z prawem do informacji. W dodatku wolność słowa zagwarantowana jest w ustawodawstwie poszczególnych państw demokratycznych i w dokumentach międzynarodowych, m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Praw Dziecka, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Deklaracji Podstawowych Praw i Wolności.

W tym przypadku opisanym powyżej, w dodatku chodzi o dziennikarzy, którzy mają obowiązek chronić niezależność i wiarygodność uprawianego zawodu, strzec wolności słowa i pluralizmu mediów. A więc czekamy na odpowiedzi na publicznie postawione TUTAJ pytania. Jesteśmy gotowi na pełne wyjaśnienie sprawy, na naszym portalu. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że nie jesteśmy jedynym portalem który pyta o kasę Kasi Tusk. Pytania takie pojawiły się już wcześniej w sieci, w postaci komentarzy pod postami opublikowanymi na portalach: Pudelek, Gazeta Prawna, Wirtualna Polska, Dobra Mama, Sfora, Niezależna, Plotek, Interia, Hotmoney, Niepoprawni – i inne. Naszym zdaniem Katarzyna Tusk prędzej czy później będzie musiała się ustosunkować do pytań dziennikarzy oraz wielu internautów

Grupa Medialna PRESSMIX.eu

Komentarze

komentarze